Grüne Woche Saimaa

Grüne Woche Saimaa

Hyödyt yrityksille: kv-osaaminen kasvaa, medianäkyvyys, messukontaktit ja -markkinointimateriaalit jäävät yritysten käyttöön, hankkeen jälkeen yritykset voivat muodostaa verkostoja ja tehdä yhteistyötä muissa tapahtumissa…

Etelä-Savon pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma AKTIVAATTORI – KILPAILUKYKYÄ LIIKETOIMINTAOSAAMISESTA

Etelä-Savon pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma AKTIVAATTORI – KILPAILUKYKYÄ LIIKETOIMINTAOSAAMISESTA

Hyödyt yrityksille: Yrityksen resursseihin peilattu, kasvun ja kilpailukyvyn kehittämisen polku, liiketoimintaosaamisen ja kilpailukyvyn tarkoituksenmukainen kehittäminen, keksintöjen kaupallistaminen, myynti ja markkinointi, kansainvälistyminen…

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Tavoitteena on myös edistää vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä luoda pysyvä toimintamalli vapaa-ajanasukkaiden palvelemiseksi ja viihtymiseksi.

Sustain Pro

Sustain Pro

SustainPro-hankkeen avulla kehitetään menetelmiä rikastaa matkailijan kokemusta luonnosta ja luodaan luonnosta, biodiversiteetin säilyttämisestä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kertovaa näyttelysisältöä.

Luonto-Saimaa

Luonto-Saimaa

Luonto-Saimaa -hankkeen lähtökohta on nostaa Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun destinaatioksi. Yleisenä tavoitteena on, että Saimaan alueesta tulee kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymä Suomessa.

Savonlinna Live 2!

Savonlinna Live 2!

Savonlinna Live 2! -hanke reagoi pitkittyneen koronatilanteen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelusektorilla. Tavoitteena on turvata Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittymistä sekä tukea alan työllisyyttä murrostilanteessa.

Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina

Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina

Hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja tapahtumajärjestäjien, matkailu- ja muiden yritysten ja palveluntarjoajien välillä uuden ja kannattavan liiketoiminnan kehittämiseksi tapahtumamatkailun saralla Savonlinnassa. Samalla vahvistetaan tapahtumia tukevia rakenteita sekä palveluja ja luodaan uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumatarjonnan rikastuessa myös savonlinnalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyys tapahtumaystävällisessä kaupungissa kasvaa.