Suoraan sisältöön

Tapahtuma- ja kokousmatkailun vahvistaminen on yksi Savonlinnan strategisista päätavoitteista ja Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina Savonlinnassa -hanke vastaa tähän tavoitteeseen. Tapahtumien määrän kasvattamisella, laaja alaisella tapahtumapotentiaalin hyödyntämisellä ja ympärivuotisuuden huomioimisella pyritään kasvattamaan merkittävästi tapahtuma- ja kokousmatkailuliiketoimintaa.

Hyödyt yrityksille

Hankkeessa tuetaan Savonlinnassa toimivia yrityksiä ja organisaatioita tapahtumamatkailun tuotekehityksessä, kokouksien ja kongressien tuotteistamisessa ja tapahtumatuotannon prosessien kehittämisessä.

 • Uusi verkostomainen työtapa tapahtuma-, liikematkatoimijoiden ja yritysten välillä
 • Liiketoimintaosaamisen kehittyminen
 • Uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia tapahtumien järjestämiseksi
 • Uusien tapahtumakonseptien ja kokouspalvelupakettien tuotteistamista ja sitä kautta myynnin kasvua
 • Digitaalinen alusta, josta löytyy helposti tilat, palvelut, resurssit ja ohjeet tapahtumien, kokousten ja erilaisten seminaarien järjestämiseen
 • Näkyvyyttä tapahtuma- ja kokousmatkailuun liittyvissä kampanjoissa.
 • Mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja työpajoihin
 • Tapahtumakohtaista sparrausta tuotannon eri osa-alueisiin ja liiketoimintaosaamiseen
 • Yrityskohtaista sparrausta liikematkailutuotteiden paketoinnissa

Tavoitteet

 • Elinkeinoelämän, tapahtuma- ja matkailutoimijoiden ja muun yrityskentän välisen keskinäisen vuoropuhelun yhteistyön kehittäminen
 • Tapahtumien liiketoiminnan ja liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen ja kehittäminen
 • Tapahtumainfran tason nostaminen alueellisesti uusien suurtapahtumien mahdollistamiseksi Savonlinnan seudulla
 • Tapahtumatoimijoiden alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen
 • Kokouspalveluiden myynnin kehittäminen ja palvelujen löydettävyyden parantaminen
 • Savonlinnan seudun ympärivuotisen ja matkailullisen vetovoiman, matkailutulon ja sitä kautta yritysten liikevaihdon kasvattaminen

Toimenpiteet

 • Verkostomaisen työtavan luominen järjestämällä kumppanuustapahtumia ja rakentamalla moniammatillisia yhteistyöverkostoja
 • Yhteistuotantomallien kehittäminen ja testaaminen. Kaksi tapahtumien kehittämispilottia
 • Digitaalisen B2B-palvelualustan kehittäminen
 • Alueen kokous- ja tapahtumainfran kokoaminen Visit-Savonlinna sivustolle
 • Ajantasaisten kokous- ja tapahtumatuotantomanuaalien kokoaminen myynnin tueksi
 • Kokous- ja oheispalveluiden tuotteistaminen helposti löydettäviksi ja varattaviksi kokouspaketeiksi ja myynnin ohjaaminen valtakunnallisten kokouspalveluiden myyntikanaviin

Rahoitus

Kokonaisbudjetti 266 737, josta 79.62% Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja valtion rahoitusta sekä 19,25% kuntarahoitusta. Yksityisen rahoituksen osuus on 1,12%. Suomalainen viranomainen on Etelä- Savon maakuntaliitto, hallinnoija Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hanke käynnistyi 1.5.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Siiri McDonagh
projektipäällikkö

Pia Ojalehto
tapahtumakoordinaattori