Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

Hankkeen myötä yrityksille syntyy uutta osaamista digitaalisessa toimintaympäristössä. Tuloksena ovat paremmat digitaidot ja edellytykset uudistaa omaa liiketoimintaa. Osallistuvat yritykset saavat koulutusta, sparrausta ja konkreettista tukea digitaitojen vahvistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassaan.

Tavoitteet

Digiportaat 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun -hanke vastaa tarpeeseen kehittää pk-yritysten digitaitoja ja -valmiuksia. Samalla yritykset saavat täsmäapua koronatilanteen mukanaan tuomiin haasteisiin ja muutoksiin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten pk-yritysten digitaitoja ja auttaa yrityksiä kasvu-uralle.

Perusvalmiudet ovat monilla yrittäjillä jo olemassa, mutta hanke nostaa rimaa korkeammalle: jos aiempi tarve on ollut auttaa yrityksiä ylipäätään löytymään ja erottumaan digitaalisissa kanavissa, on Digiportaat 2.0 -tavoite kääntää tämä näkyvyys euroiksi.

Toimenpiteet

Digiportaat 2.0 hyödyntää ‘Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan’ -hankkeessa luotua ja hyväksi havaittua ketterää koulutusmallia.

Hankkeessa kontaktoidaan useita satoja yrityksiä ja hankkeen toimenpiteisiin osallistuu arviolta 150 yritystä. Yritykset osallistuvat useisiin eri koulutuksiin.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia, jotka pitävät sisällään myös digityöpajoja ja kaikille avoimia digi-infoja. Lisäksi tarjolla ovat sähköisen oppimisympäristön sisällöt. Yrityksille luodaan puitteet vertaisoppimiseen ja kokemusten jakamiseen mm. digitaalisen markkinoinnin ja kansainvälistyvän verkkokaupan ohjelmissa.

Digiportaat 2.0 tarjoaa selkeitä oppimispolkuja sekä perus- että syventävällä tasolla, ja lisäksi toteuttaa yritysten ajankohtaisista tarpeista lähtevät fokusoidut kehittämisohjelmat.

Toimenpiteet noudattelevat kerroksittaista mallia, jossa alimmat kerrokset ohjaavat yritykset mukaan ja tarjoavat digikoulutuspolkuja ja sparrausta. Uudet toimintatavat viedään suoraan käytäntöön ja oppimisympäristö, oppaat, julkaisut ja videomateriaalit ovat yritysten käytössä.

Rahoitus

Digiportaat 2.0 on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy, Pro-Agria Etelä-Savo ry ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 402 152 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja hankkeen toteuttajat.

Lisätietoja: www.digiportaat.fi

Ota yhteyttä

Hannu Jaatinen
digiyritysneuvoja
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat 2.0 -hanke
Yritysten digikartoitukset
Yritysten digisparraus

Elina Silvennoinen
palvelupäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat 2.0 -hanke
Yleishallinto