Suoraan sisältöön

Savonlinna Live! on kahden hankkeen (Savonlinna Live! Noustaan koronasta ja Savonlinna Live! EAKR) kokonaisuus, joka auttaa alueen elinkeinoelämää reagoimaan koronaviruksen tuomiin kysynnän muutoksiin ja pyrkii turvaamaan yritysten toimintaedellytykset äkillisessä toimintaympäristön muutoksessa erityisesti kesä- ja syyssesongin 2020 aikana.

Hyödyt yrityksille

 • Tuetaan yritysten toimintakykyä muuttuneissa olosuhteissa uusien asiakkuuksien löytämiseksi
 • Autetaan luomaan uusia tuotteita/palveluita sekä jakelu- ja myyntikanavia
 • Lisätään yritysten näkyvyyttä mm. tarjoamalla uusia digitaalisia markkinointikanavia
 • Elävöitetään kaupunkia kehittämällä yhdessä toimijoiden kanssa erilaisia pop up -tapahtumia
 • Houkutellaan kaupunkiin uusia matkailijakohderyhmiä
 • Tuetaan yritysten selviytymistä yritysneuvonnan avulla

Tavoitteet

 • Matkailu-, kaupan- ja palvelualan sekä tapahtumien liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksien kartoittaminen kesä- ja syyskaudelle 2020
 • Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen äkillisessä toimintaympäristön muutoksessa
 • Toimijoiden keskinäisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä toimintamallien luominen myös tulevina vuosina hyödynnettäviksi
 • Uusien matkailijakohderyhmien tavoittaminen ja Savonlinnan näkyvyyden lisääminen erityisesti turvallisena luonto- ja vesistöaktiviteettikohteena

Toimenpiteet

 • Tarjotaan yrityksille Open stage -elämyspaikkoja mm. tapahtumanjärjestäjien käyttöön
 • Tuetaan yrityksiä uusien koronaturvallisten elämysten tuottamisessa kesä- ja syyssesongille
 • Kehitetään Olavinlinnaa elämysympäristönä
 • Luodaan erityisesti luontoelämys- ja saaristomatkailupainotteiset asiakasprofiilit myös tulevien kausien käyttöön
 • Tuotetaan tapahtumista ja toiminnoista kaupungissa mm. sosiaalisessa mediassa jaettavia sisältöjä
 • Toteutetaan tapahtumien ja aktiviteettien online-, media ja printtimarkkinointia sekä tuotetaan esite- ja tiedotusmateriaalia jaettavaksi kaupungissa vierailijoille
 • Luodaan ja kehitetään sähköisiä alustoja tuotteista ja tapahtumista tiedottamiseen sekä aktivititeettien myymiseen

Rahoitus

Savonlinna Live! Noustaan koronasta: Kokonaisbudjetti 192 058€, josta 100 % Euroopan sosiaalirahastosta. Suomalainen viranomainen Etelä-Savon ELY-keskus, hallinnoija Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hanke käynnistyi 1.5.2020 ja se päättyy 30.11.2020.

Savonlinna Live EAKR: Kokonaisbudjetti 286 880€, josta 80 % (229 507€) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 20 % (57 376€) Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä. Suomalainen viranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto. Hanke käynnistyi 15.5.2020 ja se päättyy 30.11.2020.

Ota yhteyttä

Tarja Koskimaa
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live! -hanke

Matkailuyritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen

Pekka Turunen
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live! -hanke

Kaupan ja palvelualan yritysten liiketoiminnan kehittäminen

Heidi Lehtosaari
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live! -hanke

Digitaaliset markkinointikanavat yritysten liiketoiminnan tukena (luontopalvelut)

Sari Ahokainen
Tapahtumien ja ohjelmapalveluiden kehittäminen, kaupunkikuvan elävöittäminen
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live! -hanke

Niina Lallukka
Projektisihteeri
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live! -hanke