Suoraan sisältöön

Hankkeen kesto: 1.9.2019 - 28.2.2022

Kohderyhmä: kansalaiset, matkailijat, matkailuyritykset

Avainsanat: biodiversiteetti, kävijäopastus, kulttuuri, virkistyskäyttö

SustainPro – Kestävä kehitys suojelualueilla: biodiversiteetti, kulttuuri, kävijäopastus ja virkistyskäyttö (KS 1666)

https://sustainpro.site/

Ajankohtaista

Mobiiliopastusalusta IZI.TRAVEL (https://www.izi.travel/en) pilotointi käynnistyi syyskuussa 2020. Pilotoinnilla testataan avointa mobiiliopastusalustaa, jota käytetään sovelluksella omassa päätelaitteessa. Savonlinnan eri toimijat voivat tuottaa itsenäisesti sisältöjä alustalle. Pilotti tuottaa ohjeistuksen, miten voidaan tuottaa yhtenäistä ja laadukasta sisältöä Savonlinnasta. Pilotti koskee luontokohteita Punkaharjulla, keskustassa, Metsämuseo Lustossa, Riihisaaressa ja mahdollisesti kansallispuistoissa.

Opastuksista tiedottamista ja käyttäjien ohjaamista sähköiselle alustalle tukee käyttöön hankittu Unitag qr-koodi-ohjelma. Jos tarvitset opasteisiin qr-koodia ja koodiseurantaa, ole yhteydessä Sustain Pro-hankkeeseen.

Ohjeita omatoimiseen mobiiliopastusten tekemiseen löytyy täältä.

Lisätietoja: Pellervo Kokkonen, p. 044 758 5472.

Hyödyt elinkeinoelämälle

  • Hankkeella vahvistetaan kohteiden matkailullista vetovoimaa kehittämällä palveluja matkailijoille ja opastusta kohteessa ja lisäämällä kohteiden virkistyskäyttöä
  • Matkailijoita palvelevat yritykset hyötyvät kasvavasta kävijämäärästä

Tavoitteet

  • Savonlinnan näkökulmasta vahvistetaan yhteistyötä strategisten kumppanien kesken (Metsämuseo Lusto ja Metsähallitus) vierailijan kokemuksen parantamiseksi.
  • Vahvistetaan tietoisuutta ja yleisön tukea toimille luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi erityisesti ilmastonmuutoksen osalta. Pilottikohteina ovat luonnonsuojelualueet ja tutkimusalueet.
  • Kehitetään valittujen kohteiden kestävää virkistyskäyttöä niitä uhkaavat ympäristöongelmat huomioiden.
  • Kehitetään viestintää paikallisille asukkaille ja matkailijoille ja sitä kautta tuetaan positiivista asennetta luonnon- ja kulttuuriperintökohteiden kestävää käyttöä kohtaan Suomessa ja Venäjällä.

 

Toimenpiteet

Projektin toimenpiteinä määritellään kohteisiin kohdistuvia uhkia ja käyttöpaineita ja hyväksyttävän muutoksen mallintamismenetelmällä (LAC, limits of acceptable change) määritellään tavoitteet kohdealueille. Analysoidaan tutkimuksen ja kokoelmien avulla luonnon muutosta ja havainnollistetaan sitä yleisölle opastusviestinnän keinoin. Valituista teemoista tuotetaan demoalueet, näyttelyt sekä vierailijoiden käyttöön tuleva mobiiliopastusjärjestelmä kohteisiin. Näin erilaisille kävijäryhmille pystytään tarjoamaan kohteessa kiinnostavaa tietoa, joka kertoo kohteen ekologiasta ja suojelusta.

Rahoitus

Projektikumppaneita ovat Pietarin kaupungin kehittämiskeskus (St. Petersburg State Unitary Enterprise – Information and Analytical Centre, pääpartneri), Savonlinnan Hankekehitys Oy, Pietari Suuren kasvitieteellisen puutarhan kehittämissäätiö, Metsähallitus sekä Suomen Metsämuseo Luston Säätiö. Hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2019-2022 on 867 166 euroa, josta ohjelmarahoitus Kaakkois-Suomi-Venäjä naapuruusohjelmasta 2013-2020 kattaa 80 prosenttia.

English summary

SustainPro –  Sustainable development of the natural protected areas: biodiversity, heritage interpretation and recreational use is a project:

  • To promote biodiversity preservation and raise public awareness on climate change on selected natural protected areas and research forests / arboretums on both side of the border.
  • To promote sustainable recreational use of the selected protected areas and research forests/arboretums.
  • To enhance local residents’ and visitors‘ knowledge and their positive attitude towards sustainable recreational use of the natural and cultural values of the selected target areas in Finland and Russia.

Partners of the Sustain Pro project (KS 1666) include St.Petersburg State Unitary Enterprise ”St.Petersburg Information and Analytical Centre” (lead partner), Savonlinna Development Services Ltd., The St.-Petersburg charitable public Development Fund of the Botanical Garden of Peter the Great, Metsähallitus, Parks and Wildlife Finland, The Finnish Forest Museum Foundation. To total budgeted costs of the project are 867 166 euros with 80 % programme financing for 2019-2022 from the South-East Finland – Russia CBC Programme 2014-2020.

 

Ota yhteyttä

Pellervo Kokkonen
erikoisasiantuntija
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Kansainväliset hankkeet
Matkailumarkkinointi
Kehittämishankkeet
Sijoittumispalvelut

Pääkumppanit: