Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen

01.10.2021 – 31.12.2023

Hyödyt yrityksille

Uudet innovaatiot, tuotteet ja palvelut syntyvät yhä useammin globaaleissa arvoverkostoissa lukuisten eri toimijoiden yhteistyön tuloksena. Globaalin toimintaympäristön muutokset korostavat systeemisen lähestymistavan, yhteistyön ja avoimuuden merkitystä innovaatioiden syntymisessä. Tällainen toiminta toteutuu parhaiten eri yritysten, tutkimuslaitosten, kuluttajien, julkisen sektorin toimijoiden sekä muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa – innovaatioekosysteemissä.

Innovaatioekosysteemien paikallinen kehittäminen vahvistaa seutukaupunkien uudistumista teollisuuden murroksessa. Tämän lisäksi toimivat ekosysteemit ovat iso vetovoimatekijä osaavan työvoiman saamisessa seutukaupunkeihin sekä samalla ekosysteemit myös mahdollistavat kansainvälisten ja paikallisten yritysten kasvun alueella.

Tausta

Seutukaupungit ovat maakunnan sisällä olevien toiminnallisten alueiden keskuksia sekä palveluiden ja teollisuuden keskittymiä. Monet seutukaupungit ovat maakuntakeskuksen jälkeen toiseksi tai kolmanneksi suurimpia omassa maakunnassaan. Teollinen toiminta sijaitsee Suomessa suurelta osin seutukaupungeissa ja seutukaupunkien teollisuuden kautta syntyy merkittävä osa Suomen vientituloista.

Viimeaikaisessa kaupunkipolitiikassa yliopistokaupungit ja yliopistokeskukset ovat vieneet rahoitusta sekä elintilaa seutukaupunkien koulutus- ja TKI-toiminnalta, seutukaupunkitasoisten innovaatioekosysteemien kehittämistä ei ole aktiivisesti viety eteenpäin. Seutukaupunkien elinkeinoelämä tarvitsee myös tuekseen toimivan innovaatioekosysteemin, missä on muun muassa alueellisesti tärkeiden toimialojen TKI-toimintaa ja koulutusta sekä toimivat yhteydet alan verkostoihin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto, jotka haluavat kehittää alueellista innovaatioekosysteemiään yhteistyössä toisilta oppien sekä käyttää vahvan verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi. Yhteistyöllä vahvistetaan kaupunkien verkostotyötä sekä alueiden TKI-toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa on mukana 10 kuntaa tai kaupunkia 8:sta eri maakunnasta.

Toimenpiteet

  • Muodostetaan tilannekuvat jokaisen hankkeeseen osallistuvan seutukaupungin innovaatioekosysteemistä.
  • Tilannekuvien pohjalta laaditaan strategiat, kehittämistoimenpiteet ja tavoitteet seutukaupunkien ekosysteemeille sekä yhteisesti koko verkostolle. Samalla paikallisen innovaatioekosysteemin toimijoita kootaan yhteen laatimaan tulevaisuuden kehityspolkuja paikalliselle ekosysteemille.
  • Varsinaisen innovaatioekosysteemiverkoston rakentaminen eri toimenpitein sekä uusien toimijoiden kartoittaminen ja kontaktoiminen paikallisten innovaatioekosysteemien osaamistarpeet huomioiden.
  • Hankkeeseen osallistuvien seutukaupunkien innovaatioekosysteemien markkinoiminen ja esille tuominen.

Rahoitus

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeen rahoittavat Pohjois-Savon liitto sekä osallistuvat kaupungit. Hanke on osa Työ- ja Elinkeinoministeriön valtakunnallista verkostohankkeiden kokonaisuutta.

Päätoteuttaja: Iisalmen kaupunki

Osatoteuttajat: Savonlinnan Hankekehitys Oy, Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

Verkostokumppanit: Heinolan kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Keuruun kaupunki, Naturpolis Oy, Rauman kaupunki

Sami Sopanen

Sami Sopanen

projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 460 1555
sami.sopanen@savonlinna.fi