SEUTUKAUPUNKIrekry 2022-2023

01.01.2022 – 30.06.2023

SEUTUKAUPUNKIrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen

Hyödyt yrityksille

Savonlinna on mukana seutukaupunkien yhteisessä hankkeessa, jossa kehitetään yritysten rekrytointivalmiuksia. Myös kaupungin elinkeinopalveluiden osaaminen kansainvälisistä rekrytoinneista kasvaa niin, että elinkeinopalvelut pystyvät tukemaan yrityksiä rekrytoinneissa.

Hankkeessa kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista.

Tausta

Seutukaupunkien eri toimialojen paheneva työvoimapula kaipaa ratkaisuja. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uudenlaisia käytännön toimia, joilla parannetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. On myös tärkeää lisätä seutukaupunkien, yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä. Seutukaupungeissa tarvitaan valmiutta ja rohkeutta rekrytoida lisää kansainvälisiä osaajia.

Tavoitteet

Kehittää yritysten kansainvälisten rekrytointien osaamista niin, että yritysten valmiudet rekrytoida ja vastaanottaa kansainvälistä työvoimaa vahvistuvat. Yritykset oppivat hyödyntämään kansainvälisiä rekrytointeja tukevia palveluita, olivatpa ne julkisen tahon tarjoamia maksuttomia palveluita tai kaupallisia palveluita. Yritysten päättäjät ymmärtävät, että kansainvälinen rekrytointi ei juuri poikkea kotimaisesta.

Yritykset saavat konkreettista hyötyä hankkeesta ja ovat kiinnostuneita osallistumaan pilotteihin.

Elinkeinopalveluiden kansainvälisten rekrytointien osaaminen on kasvanut niin, että yrityksiä pystytään tukemaan rekrytoinneissa. Osaaminen juurtuu osaksi elinkeinopalveluja. Palvelut ovat helposti työperäisen maahanmuuttajan saavutettavissa esimerkiksi yrityspalveluiden kautta.

Toimenpiteet

 • Luodaan pysyviä, alueiden tilanteisiin joustavasti räätälöitäviä toimintamalleja, joita voidaan kehittää edelleen.
 • Benchmarkataan samantyyppisiä toimintatapoja.
 • Kehitetään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä niin, että asettautumispalvelut tulevat luontevaksi osaksi kaupungin palveluja.
 • Malleja kehitetään kohderyhmät ja viestintäkanavat huomioiden sekä digitaalisesti että muilla tavoin toteutettaviksi.

Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä koko ajan kehittäen.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 403 994 euroa. Julkinen rahoitus on 842 396 euroa, kuntarahoitus 561 598 euroa. Rahoittajaviranomainen on Etelä-Pohjanmaan liitto.

Hanketta hallinnoi Yrityssalo ja hankkeessa on mukana kaiken kaikkiaan 26 seutukaupunkia 8 eri ELY-keskuksen alueella (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo).

Päätoteuttaja: Yrityssalo Oy (Salo)

Osatoteuttajat:

 • Alajärvi
 • Jokilaakson koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Kalajoki
 • Kauhajoki
 • Kristiinankaupunki
 • Kurikka
 • Kuusamo, Taivalkoski (Naturpolis Oy)
 • MicroENTRE – mikroyrittäjyyskeskus
 • Parkano
 • Pietarsaari (Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia)
 • Raahe (Koulutuskeskus Brahe)
 • Rauma (Laitila)
 • Salo (Yrityssalo Oy)
 • SASKY koulutuskuntayhtymä (Huittinen, Ikaalinen, Sastamala)
 • Savonlinna (Hankekehitys Oy)
 • Varkaus (Navitas Kehitys Oy)
 • Ylivieska

Verkostokumppanit:

 • Iisalmi
 • Keuruu
 • Loimaa
 • Kehitysyhtiö SavoGrow/Suonenjoki
 • Kauhava/Lapua