Suoraan sisältöön

Tavoitteet

Hanke reagoi pitkittyneen koronatilanteen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelusektorilla. Tavoitteena on turvata Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittymistä sekä tukea alan työllisyyttä murrostilanteessa.
Toimien vaikuttavuus kohdistuu pääasiassa kuluvan vuoden sesonkeihin, mutta tavoitteena on tuotekehityksen ja valmennuksen keinoin tukea yritysten sopeutumista myös pandemian jälkeiseen aikaan ja siihen liittyviin kysynnän muutoksiin mm. matkailun ympärivuotisuutta tukemalla.

Toimenpiteet

 • Tuotekehityksen keinoin tuetaan matkailun ympärivuotistamista ja vahvistetaan matkailusektoria.
 • Vahvistetaan yritysten valmiuksia koronaturvallisten tuotteiden ja palveluketjujen kehittämiseen ja niistä viestimiseen mm. valmennuksin.
 • Kehitetään alueen matkailu- ja palvelusektorille yhtenäinen ja alueen vahvuuksia esiin tuova koronaviestintäkonsepti ja jalkautetaan se yritysten käyttöön.
 • Tuetaan palvelujen ympärivuotistamista ja palvelujen uudistamista mm. tuotteistamalla minisesonkeja hiljaisille vuodenajoille.
 • Tuotetaan kehitystyön tueksi kuluttajatutkimus kotimaan matkailijakohderyhmien matkustusaikeista ja Savonlinnan alueeseen kohdistuvista mielikuvista.
 • Lisätään matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen, vertaistukeen ja kokemuksen kautta oppimiseen.
 • Vahvistetaan mielikuvaa Savonlinnan alueesta turvallisena ja ympärivuotisesti kiinnostavana matkakohteena mm. tuottamalla matkailualueesta virtuaalinen esittely.
 • Tuetaan yrityksiä kevään ja kesän 2021 tuotetarjonnan muokkaamisessa.

Hyödyt yrityksille

 • Tukea ja valmennusta nykyisten ja uusien matkailijakohderyhmien koronaturvallisten tuotteiden ja palveluiden sekä jakelu- ja myyntikanavien kehittämiseen ja käyttöönottoon.
 • Käytännönläheistä valmennusta ajankohtaisiin yritystoiminnassa tarvittaviin viestinnän ja markkinoinnin digitaalisiin taitoihin.
 • Välineitä ja tilaisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön matkailu- ja palvelualan yritysten sekä eri toimijoiden välillä.
 • Yhtenäinen toimintamalli koronaviestintään.
 • Näkyvyyttä Savonlinnan alueelle turvallisena ja ympäri vuoden kiinnostavana matkakohteena.
 • Uusien asiakaskohderyhmien houkuttelu alueelle ja matkailupalveluiden ympärivuotisen kysynnän vahvistuminen.

Rahoitus

Kokonaisbudjetti 140 000€, josta 80 % (112 000€) Euroopan sosiaalirahastosta ja 20 % (28 000€) Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä. Suomalainen viranomainen Etelä-Savon ELY-keskus, hallinnoija Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hanke käynnistyi 1.12.2020 ja se päättyy 30.9.2021.

Ota yhteyttä

Tarja Koskimaa
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live 2! -hanke

Sari Ahokainen
projektikoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live 2! -hanke

Niina Lallukka
projektisihteeri
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Live 2! -hanke