Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

Hanke luo yrityksille edellytyksiä alueen vetovoimaisuuden ja tunnettuuden hyödyntämiseen. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyy uusia kansainvälisen tason luontomatkailutuotteita, palveluja ja reittejä, jotka houkuttelevat uusia matkailijoita alueelle ja asiakkaiksi yrityksiin. Hankkeessa tuetaan yrityksiä tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa ja autetaan löytämään sopivat myyntikanavat ja asiakasryhmät. Hanke auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin luontomatkailun potentiaalin ja kehittämään liiketoimintaa pitkäjänteisesti.

Tavoitteet

Luonto-Saimaa -hankkeen lähtökohta on nostaa Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun destinaatioksi. Yleisenä tavoitteena muiden maakunnan luontomatkailuhankkeiden kanssa on, että Saimaan alueesta tulee kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymä Suomessa, ja että Saimaan alueen luonto- ja kulttuuripalveluja kehitetään kansainvälisen matkailijan vaatimusten tasolle.

Savonlinnan Hankekehityksen ja Savonlinnan Seudun Matkailun osatoteutuksien tavoitteita ovat:

 1. Luoda uusia elämyksellisiä tuotteita ja tuotekonsepteja, jotka hyödyntävät Saimaan järviluonnon ja metsien vahvuuksia ja uusia vetovoimatekijöitä.
 2. Kehittää viestintäkonsepti Saimaa-elämyksille, joita on mahdollista ostaa uusina matkailutuotteina.
 3. Luoda asiakas- ja markkinalähtöinen verkostomainen tuotekehityksen toimintamalli ja saada aikaan uusia tuotteita ja palveluja.
 4. Luoda pooli hyvinvointipalveluja ja -elämyksiä tarjoavista yksityisistä toimijoista, jotka voivat tuottaa yrityksille laadukasta palvelua.
 5. Kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja synnyttää uutta liiketoimintaa.
 6. Kasvattaa Savonlinnan matkailullista vetovoimaa ja matkailutuloa.

Metsähallituksen osatoteutuksen tavoitteita ovat:

 1. Saimaan suojelualueiden vetovoimaisuuden parantaminen.
 2. Esiselvityksen laatiminen Saimaan maailmaperintökohteen hakemuksen laatimisen sisällöistä, reunaehdoista, rajauksesta ja osallistamissuunnitelmasta.
 3. Riihisaaren – Saimaan luonto- ja museokeskuksen asiakaspalvelun ja vetovoimaisuuden kehittäminen.
 4. Linnansaaren kävijätutkimus sekä alueen nykyisten kävijöiden ja tavoiteltavien uusien kohderyhmien profiloiminen.
 5. Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen luontomatkailun kestävyyden ja mittareiden määrittäminen sekä niiden puistokohtaisten raja-arvojen asettaminen (LAC-mallilla).
 6. Vastuullisuutta ja kestävyyttä tukevien aineistojen tuottaminen suojelualueita liiketoiminnassaan hyödyntäville luontomatkailuyrityksille.
 7. Vastuullisen luontomatkailun viestien avaaminen ja niiden hyödyntäminen asiakasviestinnässä
 8. Punkaharjun palveluiden ja reitistöjen kehittäminen kaikille soveltuvana esteettömänä luontomatkailukohteena.

Toimenpiteet

 1. Kehityspotentiaalin määrittely: Savonlinnan luontoelämysmatriisi ja kehittämiskohteet
 2. Luontomatkailun tuotekehitysprosessin tukeminen matkailuyrityksissä.
 3. Luontokohteiden opastuspalvelujen ja kokemuksellisuuden kehittäminen.
 4. Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston matkailullinen kehittäminen.
 5. Luontomatkailureitistöjen kehittäminen.
 6. Riihisaaren Saimaan luonto- ja museokeskuksen kehittäminen matkailukohteena.
 7. Esiselvitys Saimaan alueesta UNESCOn maailmanperintökohteeksi.
 8. Saimaan suojelualueiden kestävä luontomatkailu ja opastus.

Rahoitus

Luonto-Saimaa on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Savonlinnan Hankekehitys Oy ja osatoteuttajina Metsähallitus ja Savonlinnan seudun matkailu.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 057 420 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (80 %), kunnat (9 %), muu julkinen rahoitus (9 %) ja yksityinen rahoitus (2,5 %).

Ota yhteyttä

Jenni Mikkonen
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Luonto-Saimaa hanke

Pekka Turunen
projektityöntekijä
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Luonto-Saimaa hanke