Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

Hankkeessa tuetaan Etelä-Savossa toimivia yrityksiä luontomatkailun tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä autetaan löytämään sopivat myyntikanavat ja asiakasryhmät.

Tarjoamme yrityksille 100 € omavastuulla tukea ja koulutusta koko myyntipolku huomioiden. Tuotteet testataan ja hiotaan toimiviksi kokonaisuuksiksi, jotka ovat helposti ostettavissa digitaalisissa kanavissa.

Yritys saa:

 • yrityskohtaisen alkukartoituksen ja sparrausta tuotekehitykseen.
 • tukea markkinointiin ja myyntiin, esim. sopivan alustan ja kanavien valinta sekä niihin koulutuksia.
 • näkyvyyttä luontomatkailuun liittyvissä markkinointikampanjoissa.
 • osallistumisen luontomatkailun tuotteistuskoulutukseen (7-10 pv) sekä muihin lyhyempiin koulutustilaisuuksiin.

Tavoitteet

Luonto-Saimaa -hankkeen lähtökohta on nostaa Savonlinnan seutu ja Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun destinaatioksi. Yleisenä tavoitteena muiden maakunnan luontomatkailuhankkeiden kanssa on, että Saimaan alueesta tulee kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymä Suomessa, ja että Saimaan alueen luonto- ja kulttuuripalveluja kehitetään kansainvälisen matkailijan vaatimusten tasolle.

Savonlinnan Hankekehityksen ja Savonlinnan Seudun Matkailun osatoteutuksien tavoitteita ovat:

 • Luoda uusia elämyksellisiä tuotteita ja palveluita, jotka hyödyntävät Saimaan järviluonnon ja metsien ainutlaatuisia vahvuuksia.
 • Löytää uusia palveluntarjoajia ja luoda pooli luonto- ja hyvinvointielämyksiä tarjoavista yksityisistä toimijoista.
 • Kehittää uudenlainen viestintäkonsepti Saimaa-elämyksille, joita on mahdollista ostaa digitaalisesti uusina matkailutuotteina.
 • Kehittää alueen luontomatkailureitistojä uudeksi vetovoimatekijäksi.
 • Kasvattaa Savonlinnan seudun matkailullista vetovoimaa, matkailutuloa ja yritysten liikevaihtoa sekä synnyttää uutta liiketoimintaa.

Metsähallituksen osatoteutuksen tavoitteita ovat:

 • Saimaan suojelualueiden vetovoimaisuuden parantaminen.
 • Luontomatkailun vastuullisuutta ja kestävyyttä tukevien aineistojen tuottaminen suojelualueita liiketoiminnassaan hyödyntäville luontomatkailuyrityksille.
 • Punkaharjun palveluiden ja reitistöjen kehittäminen kaikille soveltuvana esteettömänä luontomatkailukohteena.
 • Riihisaaren – Saimaan luonto- ja museokeskuksen vetovoimaisuuden kehittäminen (yhdessä Savonlinnan hankekehityksen kanssa).
 • Esiselvityksen laatiminen Saimaan maailmaperintökohteen hakemuksen laatimisen sisällöistä, reunaehdoista, rajauksesta ja osallistamissuunnitelmasta.

Toimenpiteitä

 • Luontoon, hyvinvointiin ja paikallisuuteen perustuvan tuotekehitysprosessin sekä myynnin ja markkinoinnin tukeminen matkailuyrityksissä.
 • Uudenlaisten viestintäsisältöjen ja opastusratkaisujen kehittäminen ja pilotointi. Uusien paikallisoppaiden aktivointi.
 • Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston matkailullinen kehittäminen, esim. lähiluontokohteiden kautta.
 • Luontomatkailureitistöjen kehittäminen ja niiden löydettävyyden parantaminen.
 • Riihisaaren Saimaan luonto- ja museokeskuksen kehittäminen matkailukohteena.
 • Saimaan suojelualueiden kestävä luontomatkailu ja opastus, mm. materiaalien tuottaminen.
 • Esiselvitys Saimaan alueesta UNESCOn maailmanperintökohteeksi.

Rahoitus

Luonto-Saimaa on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Savonlinnan Hankekehitys Oy ja osatoteuttajina Metsähallitus ja Savonlinnan seudun matkailu.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 057 420 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (80 %), kunnat (9 %), muu julkinen rahoitus (9 %) ja yksityinen rahoitus (2,5 %).

Osatoteuttajien sivut

Metsähallitus

Savonlinnan Seudun Matkailu

Ota yhteyttä

Jenni Mikkonen
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Nita Silvennoinen
Content Specialist
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

Luonto-Saimaa-hanke – projektikoordinaattori

Mia Viitanen
projektipäällikkö
Metsähallitus