Savonlinnan seudulla on tehty viimeiset vuodet uutterasti töitä kulttuuriperinnön eteen. Oppia on ammennettu myös kansainvälisestä hankeyhteistyöstä. Uusia ideoita aiotaan hyödyntää tulevaisuudessa mm. oppimispuiston ja digitaalisten alustojen muodossa.

Tammikuussa 2022 päättyvässä Local Flavours -hankkeessa tutustuttiin eurooppalaisten hankekumppaneiden hyviin käytänteisiin ja luotiin kansainvälisiä yhteistyösuhteita. Hankkeen unkarilainen pääpartneri oli mukana Unkarin vuoden 2023 kulttuuripääkaupunkihaun valmistelussa, ja näitä yhteyksiä hyödynnettiin myös Saimaa-ilmiön valmistelutyössä.

Hankkeesta kotiin tuomisina oli Italiassa toteutettu idea oppimispuistosta, jossa kulttuuriperintökohteita esitellään oppimisen näkökulmasta eri kohderyhmille. Pohjois-Italiassa sijaitsevassa Vittorio Venetossa syrjäisten ja vähemmän tunnettujen matkailukohteiden kävijämäärät olivat kasvaneet, kun ne oli esitelty uudelle kohderyhmälle tuoreella tavalla. Näitä ideoita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi Punkaharjun alueen kävijäopastusten kehittämisessä. Kroatiasta poimittu toimintamalli oli kansanmusiikin elvyttäminen tuoreella tavalla. Tämän tiimoilta syntyi Savonlinnaan uusi verkosto, joka voi hyödyntää ideaa.

Saimaa-ilmiö-kulttuuripääkaupunkihakemuksen tavoitteena oli nostaa esiin kulttuuria ja kulttuuriperintöä elämyksinä ja sisältöinä, jotka vahvistavat paikallista omaleimaisuutta ja uskoa alueen mahdollisuuksiin. Kulttuurin avulla uskottiin myös houkuteltavan lisää matkailijoita. Kansainvälisestä yhteistyöstä ammennettiin ideoita ja toimivia malleja Saimaa-iIlmiön Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemukseen. Local Flavours toimi läheisessä yhteistyössä hakutiimin kanssa. Tavoitteena oli löytää uusia malleja kulttuuriperinnön ja paikallisen kulttuurin edistämiseen.

Kun Saimaa-ilmiö ei voittanut kulttuuripääkaupunkihakua, Local Flavours -hanke lähti tukemaan toimijoita ideoiden toteutuksen edistämiseksi ja toi maakunnan yhteistyöfoorumeihin ideoita kulttuuriperinnön vahvistamiseksi. Keskeisimpiä huomioita oli, että luovien alojen toimijat tekevät vähän yhteistyötä sekä keskenään että matkailutoimijoiden kanssa. Local Flavours -hankkeen tuloksena Savonlinnassa ja Etelä-Savon maakunnassa alettiin kehittää luovien alojen verkostoja ja tiivistää yhteistyötä matkailun, kulttuurin ja luovien alojen välillä. Tämä on uusi tapa toimia, jota voidaan edistää myös käynnistyvän EU:n rakennerahasto-ohjelman rahoituksen avulla.

Eteläsavolaisista hankkeista hiljattain jatkoa saanut Digiportaat-hanke herätti puolestaan kiinnostusta Local Flavoursin latvialaisissa kumppaneissa. “Partnerimme Riian alueella kiinnostui kovasti käytännönläheisestä tavasta, jolla Digiportaat auttaa yrittäjiä. Samankaltaista mallia alettiin kehittää myös sinne”, projektipäällikkö Susanna Peura kertoo.

Kansainvälisen Local Flavours -hankkeen tavoitteena on lisätä Saimaan alueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta kulttuuriperinnön avulla. Savonlinnan Hankekehitys Oy on ollut ainoana suomalaispartnerina mukana kansainvälisessä Interreg Europe -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa.

Lisätietoja:

Susanna Peura
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy
puh. 040 152 5111
susanna.peura@savonlinna.fi
Local Flavours Interreg Europe – Savonlinnan elinkeinopalvelut

Luitko jo nämä?