Lakia kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta on muutettu. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.11.2022.

Käytännön tasolla esitys muuttaa kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia. Tämän vuoden syyskuussa voimaan tulleen lain käsittelyssä eduskunta antoi lausuman, joka kehotti valmistelemaan pikaisesti myös polttoöljylle vastaavan tukielementin.

Uutena valmisteltu työkoneyritysten määräaikainen polttoöljytuki on käytännössä seuraavanlainen:

  • Tukikausi on ajalta 1.2.-30.4.2022 ja tuen määrä tukikaudelta viisi prosenttia ostetun polttoöljyn työkonekäytöstä. Tuen suuruus vastaa kuljetusalan polttoainetukea. Työkoneilla tarkoitetaan ajettavia tai siirrettäviä koneita, jotka eivät ole käsikäyttöisiä. Työkoneen ei tule olla polttoainemaksusta annetussa laissa (1280/2003) säädetyn polttoainemaksuvelvollisuuden piirissä. Traktoreissa käytetty polttoöljy on kuitenkin tuen piirissä.
  • Yritys ilmoittaa hakemuksessaan tukikaudella ostamastaan, työkoneissa käyttämästään kevyestä polttoöljystä aiheutuneet kustannukset ilman arvonlisäveroa. Korvaus on 5 prosenttia arvonlisäverottomista kustannuksista. Korvaus ei koske kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet polttoöljyn käytöstä siirrettäessä työkoneita muulla kuin traktorilla tai polttoöljyn käyttämisestä lämmitykseen. Yrityksen tulee osoittaa omistavansa työkoneen tai hallinneensa sitä tukikauden aikana ja polttoöljyn käyttö työkoneessa.
  • Tukea, jonka suuruus on vähemmän kuin 250 euroa, ei makseta. Jos yrityksen samanaikaisesti polttoöljytuen kanssa hakeman 3 §:n mukaisen polttoainetuen ja polttoöljytuen yhteenlaskettu summa on vähintään 250 euroa, tuet kuitenkin maksetaan.
  • Polttoöljytuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Jos yritys on samanaikaisesti hakenut myös tämän lain mukaista polttoainetukea, tukien konsernikohtainen yhteismäärä ei voi ylittää tätä enimmäismäärää.

Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki – Mistä kyse ja kenelle tarkoitettu?

  • Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki perustuu lakiin kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (763/2022). Laki on voimassa 1.9.-31.12.2022 välisen ajan.
  • Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaa 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.
  • Kenelle tarkoitettu ja ehdot: Yrityksellä on Y-tunnus, Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä (1.2.2022) voimassa oleva liikennelupa, taksilupa tai taksiliikennelupa. Tukea voi saada myös yritys, joka oli tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla.
  • Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä hallinnassaan liikennekäytössä ollut ajoneuvo, joka on merkitty liikenneasioiden rekisteriin ja jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Tuen hakuaika on 1.11.2022 klo 9.00 – 30.11.2022 klo 16.15.

Lisätiedot molemmista tukimuodoista: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/polttoainetuki/#yleista-tietoa-tuesta_kenelle-tuki-on-tarkoitettu

Mikäli sinulla on kysymyksiä tukimuodosta, ole rohkeasti yhteydessä elinkeinoasiantuntija Janne Tarimaan, p. 050 465 7574.

Luitko jo nämä?