Suoraan sisältöön

Sidosryhmäkysely Creative Saimaa-klusterista

Osana klusterin valmistelu selvitettiin toimijoiden valmiudet klusterin perustamiseen. Sidosryhmien haastatteluja täydennettiin kyselyllä, jonka tulokset valmistuivat 19.12. 2022. Valmisteluun liittyvien organisaatioiden valmiudet klusterin perustamiseen...

Aloite Saimaa-klusterista saa vastakaikua

Esiselvityshankkeen neuvottelut Saimaan alueen toimijoiden kanssa ovat hyvässä vauhdissa. Yhteistyöllä uskotaan löydettävän paljon synergiaetuja pk-yrityskentän kehittämiseen. Kehittäjien ja TKI-toimijoiden näkökulmasta klusterista saatava hyöty...