Creative Saimaa -klusterin jäsenyys ja perustaminen

Tausta

Creative Saimaa –valmisteluhanke on 1.9. 2022 lähtien selvittänyt edellytyksiä ja tehnyt valmistelevia toimenpiteitä luovien alojen ja matkailun kehittämisklusteriperustamiseksi.

Valmistelussa on toimittu yhteistyössä maakuntaliittojen, kaupunkien, kehitysyhtiöiden ja muiden kehittäjätahojen sekä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa.  Lisätieto valmistelusta löytyy klusterisivulta.

Helmi-maaliskuussa siirrytään klusterin käynnistämisvaiheeseen, joka tarkoittaa jäsensitoumusten keräämistä sekä klusterin palvelujen ja toiminnan käynnistämistä. Valmisteluhanke kokoaa konsortion käynnistämään klusterin toiminnan ja hakemaan rahoitusta käynnistämisvaiheen hankkeelle.

Klusterin jäsenyys

1. Jäsensitoumus

Jäsenyys on avoin yrityksille, kunnille, kehitysyhtiöille, matkailuorganisaatioille, TKI-toimijoille ja muille matkailun ja luovien alojen kehittämistoimintaa tekeville organisaatioille.

Maantieteellisiä rajoituksia jäsenyydelle ei ole, mutta jäsenillä toivotaan olevan toiminnallinen yhteys tai kiinnostus Saimaan alueeseen laajasti ymmärrettynä.

Jäsensitoumukseen ei liity taloudellisia tai toiminnallisia velvoitteita, se on yhteistoiminnasta kiinnostuneen ilmoitus halusta toimia mukana klusterissa ja panostaa yhteistyön kehittämiseen.

Klusterin jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenyyssopimus. Sitoumuksen voi tehdä

Nettilomakkeella

Tai täyttämällä ilmoittautumislomakkeen: Klusterin liittymislomake 2023 (pdf)

2. Klusterin yhteistyöfoorumi

Jäsenille avataan pääsy klusterin yhteiselle foorumille, missä tiedotetaan tapahtumista, palveluista ja hankevalmistelusta. Yhteisenä kanavana toimii alussa Linkedin-ryhmä.

Toiminnan käynnistämisen tiekartta

Toimintaa käynnistetään pilotointimuotoisena vuoden 2023 aikana, jolloin klusterille luodaan sisäistä vuorovaikutusta tukeva yhteisöalusta ja organisoidaan toiminta käytännössä. Pilottiin osallistuvat jäsenet pääsevät paitsi hyödyntämään ensimmäisenä palveluja, myös vaikuttamaan klusteriyhteistyön muotoutumiseen.

Tervetuloa mukaan luovaan muutosprosessiin rakentamaan Saimaan alueen tulevaisuutta!