Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille:

Savonlinna on mukana seutukaupunkien yhteisessä hankkeessa, joka mahdollistaa kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin useamman alueen ja yrityksen tarpeisiin. Hankkeessa etsitään, kehitetään ja mallinnetaan keinoja osaavan työvoiman houkuttelemiseksi. Lisäksi luodaan toimintapa ja esitellään palveluja, jotka lisäävät rekrytoitujen pysyvyyttä paikkakunnalla. Hankkeen myötä osaavan työvoiman saatavuus alueilla, myös Savonlinnassa, lisääntyy.

Toimenpiteet parantavat yritysten osaamista kansainvälisten osaajien rekrytoinneissa ja tukevat yritysten kasvua, liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Tausta:

Osaavasta työvoimasta on pulaa usealla toimialalla ja lähes kaikilla alueilla Suomessa. Yritysten kilpailukyvyn, toimintaedellytysten ja tuotannon kehittämisen varmistamiseksi on mietittävä uusia tapoja löytää osaavaa työvoimaa.

Tavoitteet:

Tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.

Toimenpiteet:

 • Selvittää yritysten osaajatarpeet
 • Toteuttaa rekrypilotteja valituilla toimialoilla
 • Lisätä seutukaupunkien, myös Savonlinnan ja alueen yritysten, houkuttelevuutta
 • Toteuttaa yhteismarkkinointia
 • Kehittää vastaanottavan yrityksen perehdytyskäytäntöjä
 • Kehittää tukipalveluita ulkomaalaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden integroimiseksi
 • Kehittää ulkomaalaisten opiskelijoiden sujuvaa työelämäpolkua ja edistää työnantajakontakteja

Täältä lisätietoja Seutukaupunkihankkeista.

Kustannusarvio:

noin 900 000 euroa

Rahoitus:

Työ-ja elinkeinoministeriön SeutuAIKO-rahoitus on 70% (noin 630 000 euroa) hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoittajaviranomainen on Etelä-Pohjanmaan liitto. Seutukaupunkien rahoitusosuus on noin 30% (270 000 euroa).

Yhteistyötahot:

Päätoteuttaja: Yrityssalo Oy (Salo)

Osatoteuttajat:

 • Savonlinnan kaupunki/Savonlinnan Hankekehitys Oy
 • Rauman kaupunki (yhdessä Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa)
 • Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (yhdessä Alavuden, Kauhavan ja Kurikan kanssa)
 • Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy (yhdessä Valkeakosken kanssa)
 • Kalajoen kaupunki
 • Navitas Kehitys Oy
 • Verkostokumppanit: Paimio, Heinola, Iisalmi, Nivala ja Pietarsaari

Yhteistyö Savonlinnassa:

Savonlinnan kaupunki / Savonlinnan Hankekehitys tekevät yhteistyötä Ammattiopisto SAMIedun, TE-palvelujen, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Lisätietoja:

www.seutukaupunkiosaajat.fi/kansainvälisyys

Ota yhteyttä

Minna Marttila
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa