Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Yritysten kustannustukea koskevat lainsäädäntömuutokset hyväksyttiin perjantaina 11.3.2022. Laki tuli voimaan 15.3.2022 alkaen.

Koronapandemiasta kärsineitä yrityksiä tuetaan kahden eri tukielementin kautta, sulkemiskorvauksen ja kustannustuen.

Molempia tukimuotoja haetaan Valtiokonttorin kautta.

Valtiokonttori avasi haun yritysten sulkemiskorvauksesta 22.3.2022 ja avaa haun kustannustuesta 26.4.2022

Lisätiedot yritysten kustannustukimuodoista:

1. Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty koronapandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

2. Kustannustuki

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta.

Tuen aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021.  Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Laki vastaa muutoin pääosin voimassaolevan lain sisältöä.

 

Muuta:

Käynnissä on vielä kiinteiden kattamattomien kustannusten tuen valmistelu, joka vaatii EU-notifioinnin. Tämä tuki on lähinnä tarkoitettu isoille yrityksille, joiden aiemmat tukikatot ovat täyttyneet.

Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella.

Kaikkiin koronatukiin vaikuttaa EU:n valtiontukipoikkeusten kesto, jotka päättyvät 30.6.2022.

Eräät opetus- ja kulttuuriministeriön–hallinnonalan toimijat ja mm. kulttuurilaitokset eivät ole EU-yritystukilainsäädännössä tarkoitettu taloudellista toimintaa ja näiden tukien ulkopuolella siltä osin. Näitä varten on valmisteilla OKM:n tukipaketti.

***

Lisätietoja ja usein kysytyt kysymykset: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kustannustuesta

Mikäli sinulla on kysymyksiä kustannustuen osalta, ole rohkeasti yhteydessä Savonlinnan elinkeinopalveluihin.