Metsähallitus, Suomen Metsämuseo Lusto ja Savonlinnan Hankekehitys Oy ovat yhteisessä SustainPro-ENI-hankkeessa parantaneet Savonlinnan alueen houkuttelevuutta matkailukohteena sekä lisänneet kiinnostusta ilmastonmuutoksen seurantaa kohtaan.

Kaksi ja puolivuotinen hanke vietiin suomalaisten toimesta mallikkaasti loppuun Savonlinnan seudun toimenpiteiden osalta, vaikka Venäjän toiminnot ja rajan yli tapahtuva yhteistyö jäätyivätkin Ukrainan sodan takia.

Tehtyjä toimenpiteitä kevään ja kesän 2022 aikana ovat muun muassa Luston uuden, vuonna 2024 avattavan perusnäyttelyn sisältösuunnittelu ja näyttelytekniikka. Izi.travel-palveluun Lusto on tuottanut kahdeksan pisteen audiopolun museosta Tutkimuspuistoon. Pisteitä ovat mm. Mennään metsään (Lustossa), Arboretum ja Visakoivumetsä (Tutkimuspuistossa). Lisäksi Luston piha-alueelle on istutettu kotimaisia puita, joiden tehtävänä on osoittaa eri puulajien sopeutumista muuttuvaan ilmastoomme. Tämän tueksi on toteutettu ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia havainnollistava oppimissivusto (http://saajailmasto.fi/) koulujen 7.–9. luokille. Sivustolla on vapaasti käytettävissä havainnollisia tehtäviä ja väittämiä ilmastonmuutoksesta.

Metsähallitus on työstänyt Punkaharjun suojelualueelle kestävän luontomatkailun (LAC) arviointimallin, jonka avulla seurataan kestävyyden toteutumista alueella mitattavien tunnusten avulla. Näitä mittareita ovat mm. kävijöiden arviot palveluiden laadusta, alueen siisteydestä ja heidän matkan aikana ostamiensa palveluiden ja tuotteiden rahamäärä sekä valikoitujen luonto- ja kulttuuriarvojen suojelun tila. Metsähallitus on laatinut alueelle suunnitelman ohjaamaan kävijäviestintänsä sisältöjä, teemoja, kohderyhmiä ja käytettäviä kanavia. Lisäksi Metsähallitus on parantanut Punkaharjun Tutkimuspuiston opasteita ja viitoitusta käymällä läpi Punkaharjun kävijätutkimuksessa esille nousseita kehittämistarpeita sekä keskustelemalla yhdessä Punkaharjun matkailutoimijoiden kanssa alueen viitoituksesta ja sen puutteista. Metsähallitus on tarkistanut näiden pohjalta viitoituksen maastossa ja laatinut Tutkimuspuiston alueelle seikkaperäisen opaste- ja viitoitussuunnitelman. Uudet viitat on asennettu tutkimuspuistoon Luonto-Saimaa-hankkeen toimenpiteenä.

Lisäksi SustainPro-ENI-hankkeessa rakennettiin vuonna 2021 infopisteet Lustoon ja Savonlinnan museoon Riihisaareen sekä Veskansan tarinat sisältävä näyttelyosio uudelleen rakennettuun Riihisaaren Saimaan Sylissä -näyttelyyn.

Audioluontopolkuja on hankkeessa tuotettu kaksi Punkaharjulle: toinen luonnonsuojelualueelle polkupyöräreittinä Kruunupuistolta Hotelli Punkaharjulle, ja se kertoo luontosuhteemme muutoksesta. Toinen Karjalankallion Huilaus -luontopolulle, ja se kertoo luonnon hyvinvointivaikutuksista. Nämä opastetut audioreitit sekä Riihisaaren 10 audio-opastepistettä löytyvät kaikki ilmaisesta izi.TRAVEL -mobiilisovelluksesta tai www.izi.travel-palvelusta suomeksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Hankkeessa järjestettiin lisäksi webinaareja ja työpajoja sekä tuotettiin esitemateriaalia ja omat hankesivut.

SustainPro-ENI-hankkeen tavoitteena oli edistää vastuullista retkeilyä ja luontomatkailua, lisätä kestävän kehityksen ymmärrystä, kertoa ilmastomuutoksen vaikutuksista sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia kumppaneiden kesken. Hanke oli osa EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 – ulkorajayhteistyöohjelmaa.

Koko hankkeen budjetti oli 867 166 €, josta suomalaisten hankekumppaneiden osuus 393 665 €.  Savonlinnan Hankekehitys Oy koordinoi hanketta Suomessa Savonlinnan seudulla. Hankkeen koordinaattorina toimi Pietarin kaupungin analyyttinen keskus ja toisena venäläisenä kumppanina Pietari Suuren kasvitieteellisen museon säätiö. Hankkeen kesto: 6.9.2019–30.6.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavien ENI CBC -ohjelmien toimintaympäristön. Euroopan komissio on jäädyttänyt ohjelmien rahoitussopimukset, mikä keskeyttää ohjelmien toimeenpanon Venäjän kanssa. Kauden 2021–2027 ohjelmien valmistelu on myös keskeytetty. Suomen ja komission yhteisenä tavoitteena on ENI CBC -ohjelmien 2014–2020 mahdollisimman hallittu alasajo siten, että EU-puolen tuensaajat ja ohjelmien hallintoviranomaiset kärsivät tilanteesta mahdollisimman vähän.

Lisätietoja:

Teppo Loikkanen, asiakaspalvelupäällikkö, Metsähallitus

040 8386259, teppo.loikkanen@metsa.fi

Niina Uronen, toimitusjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto

040 742 8470, niina.uronen@lusto.fi

Susanna Peura, projektikoordinaattori, Savonlinnan Hankekehitys Oy

040 152 5111, susanna.peura@savonlinna.fi

Luitko jo nämä?