Osana klusterin valmistelu selvitettiin toimijoiden valmiudet klusterin perustamiseen. Sidosryhmien haastatteluja täydennettiin kyselyllä, jonka tulokset valmistuivat 19.12. 2022. Valmisteluun liittyvien organisaatioiden valmiudet klusterin perustamiseen ovat hyvät. Myös mahdollisuuksia saada yrityksiä mukaan toimintaan pidetään hyvinä.

Johtopäätöksinä kyselystä voi todeta

  • Selkeä kiinnostus luoda tukirakenteet innovaatiotoiminnalle aloilla & alueella
  • Ehdotettu TKI-toiminta on kattavaa ja monipuolista
  • Yhdessä toimijoilla on vahvat kansainväliset kontaktit, jotka tukevat kehittämistä
  • Klusterin koordinaatiotoimintaan on ilmaistu kiinnostusta
  • Klusteritoimijat ovat valmiita investoimaan työpanosta, eivät riskillä rahaa käynnistämisvaiheessa

Yhteenveto tuloksista:

Luitko jo nämä?