Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Monissa seutukaupungeissa – myös meillä Savonlinnassa – on toimialoja ja yrityksiä, joiden toimintaa varjostaa työvoimapula. On jopa yrityksiä, joissa osaavien tekijöiden puute on esteenä yrityksen kehitykselle.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi -hanke edistää yritysten ja työnantajien kansainvälisiä rekrytointeja ja niihin liittyvää osaamista. Hankkeessa valmistellaan Venäjä-pilottia, jolla viitoitetaan rekrytointipolkua Venäjältä Suomeen, erityisesti Suomen lähialueilta. Kohteen valintaan vaikutti mm. läheinen sijainti ja vaivaton saavutettavuus. Lisäksi rajan läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat jopa pendelöinnin.

Pilotissa luodaan yhteyksiä toimijoihin Venäjällä ja tähdätään onnistuneisiin rekrytointeihin Venäjältä. Lisäksi kehitetään alueemme asettautumispalveluja sekä yritysten valmiuksia kv-työntekijöiden vastaanottamiseksi. Myös Savonlinnan ja Saimaan seutua tehdään tutuksi ja houkuttelevaksi.

Pilotilla on oma ilme ja logo, joka myötäilee seutukaupunkien visuaalista ilmettä ja värimaailmaa. Verkkosivut avautuvat piakkoin.

Kampanjan logo

 

Venäjä-pilotissa luodaan myös yhteyksiä kohdealueen kouluihin ja oppilaitoksiin. Tavoitteena on edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä, kehittää yhteisiä rekrytointitapahtumia, luoda erilaisia jatkumoja opintopolkuihin sekä motivoida oppilaita opiskelemaan suomen kieltä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi korostetaan sitä, että suomen kielen taito avaa väyliä moniin opiskelumahdollisuuksiin seutukaupungeissa ja sitä kautta myös yhteyden alueen yrityksiin.

Savonlinnan houkuttelevuutta, vetovoimaa ja pitovoimaa kaivetaan esiin myös nuorille (10-22 v.) suunnatulla Omat Hoodit –kampanjalla. Kampanjan toinen vaihe on käynnistynyt, ja siinä nuoria pyydetään kertomaan ja kuvaamaan oman kaupunkinsa kauneimpia, mukavimpia ja kivoimpia paikkoja teemalla ’Mikä minun kaupungissani on parasta’. Kampanjan avulla kaupunki saa myönteistä näkyvyyttä erityisesti somessa.

OmatHoodit.fi

https://www.facebook.com/OmatHooditKampanja

https://www.instagram.com/omathoodit/

 

 

Kuva: Savonlinnan kaupunki