Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Saimaan väki tunnistaa kulttuuriperinnön aarteita

 

Työpajapäivässä 18.11. lähdettiin yhteiselle matkalle, jolla etsitään talven aikana keinoja Saimaan kulttuuriperinnön nostamiseksi näkyväksi ja yhteistyön vahvistamiseksi. Yhteiselle matkalle halukkaiksi löytyi yli 30 Saimaan ystävää yrittäjistä aluekehittäjiin, Lappeenrannasta Tuusniemelle. Osallistujat tunnistivat nopeasti niin yhteisiä aihealueita kuin yhteisiä konkreettisia tavoitteitakin. Näistä jalostetaan sekä ruohonjuuritason toimintaa tukevia että koko aluetta koskevia toimenpiteitä.

Saimaan alueelle ollaan tuottamassa Local Flavours -hankkeessa (Interreg Europe) työpajojen avulla ensimmäistä kulttuuriperinnön toimintaohjelmaa laajassa yhteiskehittämisprosessissa. Kulttuuriperintöohjelma otetaan käyttöön seuraavan kesäkauden kynnyksellä, toukokuussa 2021. Kulttuuriperintö on kokonaisvaltainen näkökulma alueen elinvoiman vahvistamiseen. Se vahvistaa paikallista identiteettiä, luo yhteenkuuluvuutta ja matkailullista vetovoimaa. Kulttuuriperinnön kehittäminen luo edellytyksiä erityisesti luovien alojen yritystoiminnalle.

Yhteiskehittämisprosessi käynnistyi 18.11.2020 järjestetyssä webinaarissa. Webinaarikutsua jaettiin laajalti Saimaan alueella, yli maakuntarajojen. Työpaja kokosi yhteen yli 30 kulttuuriperinnön ja matkailun parissa toimijaa. Laajan ja moninaisen osallistujajoukon myötä työpajan tuloksissa kuuluu sekä pienyrittäjien, järjestöjen, hallinnon edustajien että Saimaan alueen suurten kehittämisprojektien ääni.

”Olemme todella iloisia, että työpajaan osallistui näin runsaasti ja monenlaisia toimijoita. Päivän aikana esitettiin monia kiinnostavia puheenvuoroja. On ilahduttavaa, että kulttuuriperintö kiinnostaa ja se nähdään voimavarana, jossa on paljon potentiaalia matkailuelinkeinon edistämiseen”, Local Flavours -hankkeen projektipäällikkö Susanna Peura kertoo.

Kulttuuriperinnön toimintaohjelma rakentuu kaksi työpajaa ja niihin liittyvät analyysivaiheet sisältävässä kehittämisprosessissa. Prosessilla määritellään kulttuuriperinnön ja matkailun toimijoiden yhteisiä tavoitteita ja kantavia teemoja. Valmista kehittämisohjelmaa ohjaa tiekartta, jonka avulla kuljetaan kohti yhteisiä tavoitteita, sekä käsikirja, joka tarjoaa tienviittoja matkan jatkamiseen.

Ensimmäisessä työpajassa havaittiin Saimaan alueen kulttuuriperinnön kietoutuvan veden äärelle. Vaikka osallistujat toimivat arjessa laajalla maantieteellisellä alueella Lappeenrannasta Joensuuhun, erilaisilla toimialoilla taiteesta ravintola-, majoitus- ja ohjelmapalveluihin ja edustavat esimerkiksi yksinyrittäjiä ja aluehallintoa, kulttuuriperinnöstä tunnistettiin yhteisiä arvoja ja jaettuja tavoitteita.

Työpajassa jaettiin osaamista ja kerrottiin omasta tekemisestä. Tämä synnytti jo tässä vaiheessa uusia käytännön toimintamalleja. Osallistujat huomasivat, miten samankaltaisia tavoitteita on asetettu ja toimenpiteitä käynnistetty koko alueella. Jatkopohdintaan jäi, miten kokonaisuutta kannattaisi koota yhteen niin, että se olisi enemmän kuin osiensa summa. Kevään työpajassa jatketaan koottujen ideoiden jalostamista ja tiekartan piirtämistä. Näin edetään kohti yhteistä Saimaan alueen kulttuuriperintöohjelmaa.

”Toimintaohjelmaa rakennetaan toimijaverkkoteoriaan pohjautuvalla prosessilla. Prosessin tavoitteina ovat ensinnäkin yhteisten kehittämistavoitteiden ja niiden paikallisten toteuttamistapojen löytäminen. Toisena tavoitteena on yhteiskehittämisen myötä käyntiin lähteneen sosiaalisen oppimisen prosessin ylläpitäminen. Toimijoilla on runsain mitoin paikallista tietoa, osaamista ja ideoita. Niitä yhdistävä toimintaohjelma rikastuttaa kaikkien toimijoiden työtä”, kertoo ProAgrian maisema-asiantuntija, FT Laura Puolamäki. ”Kolmehenkisellä tiimillämme on runsaasti kokemusta kulttuuriperinnöstä, luonnonperinnöstä, maisemasta ja paikallisesta kehittämisestä. Tätä kaikkea löytyy myös toimintaohjelmaa rakentamaan lähteneestä osallistujajoukosta”, Puolamäki kertoo ilahtuneena ensimmäisen työpajan päätyttyä.

Valmis toimintaohjelma rakentaa siltaa Saimaan alueen ja Local Flavours -hankkeen (Interreg Europe) eurooppalaisten kumppaneiden välille. Hanketta hallinnoi Savonlinnan Hankekehitys Oy osana Savonlinnan Elinkeinopalveluja. Ohjelman hankkeessa toteuttavat ProAgrian asiantuntijat.

Kumppanuus mahdollistaa eri alueilla havaittujen hyvien käytäntöjen jakamisen alueiden välillä sekä uusien kumppanuuksien syntymisen. Toimintaohjelmaprosessi verkottaa myös Saimaan alueen toimijoita keskenään ja edistää yhteisten, kansainvälisten toimintamallien ja ohjelmien toteutumista laajalti. Saimaan alueella on käynnissä samanaikaisesti Euroopan kulttuuripääkaupunki -hakuprosessi, UNESCO Geopark -hakuprosessi, Euroopan neuvoston kulttuurireittiverkoston laajentuminen sekä Saimaan hakeutuminen UNESCOn maailmanperintökohteiden aielutteloon Suomen toisena luonnonperintökohteena. Toimintaohjelma ja sen rakentamisessa syntynyt toimijaverkosto kulkevat näiden kansainvälisten prosessien lomassa.

Kehittämistyöhön pääsee mukaan ilmoittamalla kiinnostuksestaan Local Flavours -hankkeen projektipäällikölle Susanna Peuralle.

Susanna Peura
Projektipäällikkö

Savonlinnan Hankekehitys Oy
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
puh. 040 152 5111
susanna.peura@savonlinna.fi

Local Flavours Interreg Europe – Savonlinnan elinkeinopalvelut