Esiselvityshankkeen neuvottelut Saimaan alueen toimijoiden kanssa ovat hyvässä vauhdissa. Yhteistyöllä uskotaan löydettävän paljon synergiaetuja pk-yrityskentän kehittämiseen.

Kehittäjien ja TKI-toimijoiden näkökulmasta klusterista saatava hyöty voisi olla että erilaiset paikalliset ekosysteemit, kehitysympäristöt ja -alustat, joissa PK-yrityksille tarjotaan palveluja, voisivat parantaa palvelutarjontaansa klusterin kautta välitetyillä koko alueella saatavilla olevilla palveluilla. Yhteistyön kautta alustojen keskinäistä vuorovaikutusta  on mahdollista lisätä ja saada aikaan kohtaamisia ja yritysten välistä yhteistyötä.

Yhteistyö on vahvistaa

Esimerkkejä mahdollisuuksista ovat

  • yritysvalmennusten ja verkostoitumistapahtumien jakaminen soveltuvin osin koko alueen toimijoille esimerkiksi etäosallistumismahdollisuutta hyödyntämällä
  • matkailun ja kulttuurin erikoistuneiden toimijoiden kokoaminen alueella; keskustelut esimerkiksi tarjonnan vakioimisesta ja yhteisten jakelukanavien käytöstä – esimerkkinä erilaiset erikoistuneet ohjelma- ja elämyspalvelut
  • luovien kohtaamisten järjestäminen eri teemoista
  • yhteisen tuotekehityksen työkalupakin kokoaminen ja tarjoaminen yrityksille
  • luovien alojen toimijoiden osaamisen huomioiminen ja hyödyntäminen matkailuhankkeissa

Klusterin toimintamalli

Klusterin tuottaa lisäarvoa toimijoille ja yrityksille mahdollistamalla kohtaamisia ja yhteiskehittämistä. Klusterin kautta voidaan kanavoida tehokkaasti ja kohdentaa osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluja yrityksille.

Selvityshankkeessa on haastateltu kehitysyhtiöitä sekä korkeakouluja ja yliopistoja. Haastettelut jatkuvat. Seuraavassa vaiheessa kuullaan yrityksiä ja järjestöjä tarkemmin. Alkuvuodesta 2023 kysytään mahdollisilta jäseniltä, halutaanko klusteri rekisteröidä ja toiminta käynnistää.

Luitko jo nämä?