Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Savonlinnassa selvitetään loppuvuoden aikana puhelinhaastatteluilla yritysten työvoima- ja osaamistarpeita. Haastatteluilla kartoitetaan yritysten akuutteja rekrytointitarpeita ja niitä haasteita, joita yrityksillä on uusien työntekijöiden palkkaamisessa sekä valmiutta kansainvälisten rekrytointien toteutukseen.
Haastatteluissa käydään läpi alueen yrityksiä erityisesti teollisuuden toimialalta. Haastateltavana on noin 130 yritystä Savonlinnan ja lähikuntien alueelta. Haastattelut käynnistyvät viikolla 48 ja jatkuvat vuodenvaihteeseen asti.

Haastattelujen jälkeisillä yrityskontakteilla vastataan yritysten tarpeisiin

Haastattelujen jälkeen niihin yrityksiin, joilla on työvoima-, osaamis- ja kehittämistarpeita, ollaan yhteydessä, ja yritysten tarpeisiin tarjotaan apua Savonlinnan toimijoiden ja seutukaupunkiverkoston yhteistyöllä.
Kattavalla yritysten tarpeiden selvityksellä uskotaan löytyvän uusia työpaikkoja sekä saadaan ajankohtaista tietoa yritysten työvoimatilanteesta sekä tulevasta työvoiman tarpeesta. Haastatteluissa saatujen tietojen avulla voidaan suunnitella myös tulevaisuuden palvelutarjontaa.

Savonlinnan Hankekehitys Oy on mukana kahdeksantoista seutukaupungin kanssa tukemassa yrityksiä kansainvälisten rekrytointien käynnistämisessä. Haastattelut toteutetaan osana tätä yhteistyötä.

Lisätietoa: Minna Silventoinen, Savonlinnan Hankekehitys Oy, p. 044 417 4951