Kasva Savonlinnassa

Menestyksesi tukena

Savonlinnan kaupungin elinkeinoasiamiehet palvelevat yritystäsi yrityksen kasvuun kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Liiketoiminnan sparraus ja investointihankkeiden rahoitusneuvonta ovat tyypillisiä asioita joissa autamme alueemme yrityksiä.

Elinkeinoasiamiehet ovat myös yrityksellesi matalin kynnys asioida Savonlinnan kaupungin kanssa kaikissa yrityksesi kasvuun liittyvissä asioissa. Tuotamme yhteistyössä eri viranomaisten kanssa kokonaisratkaisun yrityksesi palvelutarpeeseen tapauskohtaisesti.

Tehtävämme on auttaa ja tukea Savonlinnalaisia yrityksiä, kun yrityksen tavoitteena on kehittää toimintaansa Savonlinnassa.

Juha Turtiainen
elinkeinoasiamies
Savonlinnan elinkeinopalvelut

Yritysneuvonta ja -rahoitus
Kasvuyrityspalvelut
Kansainvälistymispalvelut
Venäjäpalvelut
Teolliset investoinnit

Matti Skyttä
elinkeinoasiamies
Savonlinnan elinkeinopalvelut

Yritysneuvonta ja -rahoitus
Kasvuyrityspalvelut
Investointi- ja kehittämispalvelut
Sijoittumisneuvonta

Kansainvälisty Savonlinnassa

Hanke antaa valmiudet ja rohkaisee Savonlinnalaisia yrityksiä laajentamaan liiketoimiaan kansainvälisille markkinoille. Hanke järjestää tarvittavia koulutuksia yrityksille, auttaa yrityksiä löytämään oikeat kanavat Suomessa sekä kohdemaissa ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua kansainvälisille teollisuusmessuille. Tavoitteena luoda täydet valmiudet ja vakaa pohja viennin aloittamiselle tai kehittämiselle.

TEOLLINEN EKOSYSTEEMI- Viennillä kasvua ja elinvoimaa

Jarmo Häkkinen
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Teollisen Ekosysteemin kehittämishanke

Digisparraus

Digisparrauksen tavoitteena on auttaa yritystä löytämään kehityskohteet, joiden avulla yritys saa lisää asiakkaita, ajan säästöä tai tehoa toimintaan. Ensimmäiseksi kartoitetaan miten yritys hyödyntää tällä hetkellä digitaalisia kanavia ja työkaluja ja käydään läpi kuinka niitä voisi hyödyntää paremmin. Osaamistarpeisiin järjestetään paikallisesti edullista ja käytännön läheistä koulutusta. Tervetuloa maksuttomaan digiosaamiskartoitukseen, niin varmistetaan, että sinunkin yrityksesi hyödyntää mahdolliset kasvun paikat!

Digiportaat – digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan

Kati Kärki
digiyritysneuvoja
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat -hanke

Osaava työvoima

Saimaalle.fi-sivustolle voit lähettää yrityksesi työpaikkailmoituksen. Sivuston tarkoitus on vastata tarpeeseen osaavasta työvoimasta ja lisätä alueen työpaikkojen näkyvyyttä laajemmin Suomessa. Työpaikkailmoituksia halutaan kaikilta toimialoilta, sekä yksityisiltä ja julkisilta toimijoilta. Lähetä työpaikkailmoituksesi, yrityksen logo ja lyhyt yritys-/työnantajaesittely: saimaalle@savonlinna.fi.

Riitta Vahela-Kohonen
kehittämispäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Hankesuunnittelu ja -rahoitus, hankesalkku
Kauppiasverkostoyhteistyö
Saimaalle.fi

Kasvu Open

Kasvu Open tarjoaa sparrausta kaikille kasvuyrityksille. Sparraus on yrityksille maksutonta ja sillä on yksi tavoite: Edistää yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Sparraajien verkosto panostaa omalla työllään Kasvupoluille valittuihin yrityksiin, koska he uskovat niiden joukossa olevan huomisen menestystarinoita, jollaisia Suomi tarvitsee. Ota yhteyttä niin rakennetaan yrityksellesi kasvupolku.

Yhteystiedot:
www.kasvuopen.fi/mika-kasvu-open

Matti Skyttä
elinkeinoasiamies
Savonlinnan elinkeinopalvelut

Yritysneuvonta ja -rahoitus
Kasvuyrityspalvelut
Investointi- ja kehittämispalvelut
Sijoittumisneuvonta

Yrityskummit

Suomen Yrityskummit ry www.yrityskummit.fi on valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys. Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Toimitilat

Savonlinnan Yritystilat Oy

Savonlinnan Yritystilat Oy on Savonlinnan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiö hallinnoi, kehittää ja rakennuttaa toimitiloja yritysten käyttöön.

Yhtiön omistaa ja hallinnoi tällä hetkellä 20 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 33 000 krsm2.  Tilat sisältävät monipuolisia toimisto-, tuotanto-, myymälä- ja varastotiloja. Kiinteistöihin on sijoittunut noin 70 yritystä, joiden palveluksessa on noin 350 työntekijää.
Yhtiön vuokralaisina on useita eri toimialoja edustavia yrityksiä ja organisaatioita. Vuokralaisten joukossa on elektroniikka-alan erikoisosaamista vaativaa valmistusta, palveluliiketoimintaa, vaatetusteollisuutta, konsultointia, suunnittelua, ohjelmointia, tutkimusta ja tuotekehitystä tekeviä toimijoita sekä yhdistyspohjalla toimivia organisaatioita.

Savonlinnan Yritystilat Oy toimii kiinteässä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimen kanssa, joka vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan kehittämisestä ja jalkauttamisesta käytännön tasolle.

Savonlinnan Yritystilat Oy pyrkii vastaamaan seudulla jo toimivien ja sinne sijoittuvien uusien yritysten toimitilatarpeisiin joko vuokraamalle niille valmiita toimitiloja, kehittämällä olemassa olevia tiloja yritysten tarpeita vastaaviksi tai rakentamalla uutta toimitilaa.

Savonlinnan Yritystilat Oy ja Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimi auttavat yhdessä yrityksiä löytämään sopivan ratkaisun niitten toimitilatarpeisiin.

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo on Savonlinnan kaupungin 100 % omistama osakeyhtiö. Yhtiö hallinnoi ja kehittää kokonaisalaltaan noin 14 500 m2:n teollisuuskiinteistöä. Vuokrattavaa tilaa kiinteistössä on reilut 12 000 m2, josta käytössä on noin 6 100 m2. Loppu tilasta on ns. raakatilaa, joka on muokattavissa vuokralaisen tarpeiden mukaan. Kiinteistöön on sijoittunut 16 eri toimialoja edustavaa yritystä. Kiinteistöön on sijoittunut mm. veneiden talvisäilytystä, korjaus- ja huoltotoimintaa, metalliteollisuutta, puutuotteiden valmistusta, tekstiilien verkkokauppaa, tekstiilien valmistusta ja serveritoimintaa harjoittavia yrityksiä. Kiinteistössä on myös varastotiloja.
Kiinteistö sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla Savonlinnan syväsataman vieressä rautatien välittömässä läheisyydessä.

Katso vapaat toimitilat täältä
Lisätietoja:
Heikki Kokki
toimitusjohtaja
Savonlinnan Yritystilat Oy
Tommi Malkki
kiinteistöpäällikkö

Savonlinnan Yritystilat Oy


Toimintaympäristö

 

Savonlinnassa toimii n. 2700 yritystä ja asukkaita Savonlinnassa on n. 35 000. Savonlinnan sijainti keskellä Saimaata ja Suomen parhaiten kasvavia metsiä on tuottanut alueelle menestyviä yrityksiä erityisesti puunjalostuksessa, metsäteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistuksessa ja matkailussa.

EU:n ja Venäjän rajan tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet, Pietarin läheisyys ja aktiiviset cross-border -liiketoimintaverkostot antavat yrityksellesi hyvän ponnahduslaudan kansainväliseen liiketoimintaan.

Savonlinnassa toimivan teollisuuden menestyksen perusta on se, että asiakkuudet ovat luontaisesti maailmalla ja motivoitunut henkilöstö on löytynyt Savonlinnasta

Saimaan vesiliikenteen solmukohta Savonlinnassa tarjoaa yrityksellesi ainutlaatuisen mahdollisuuden kytkeytyä kaikkiin logistiikkaverkostoihin. Erityisesti Pääskylahden teollisuusalue syväsataman vieressä tarjoaa kaikki liikennemuodot, satamapalvelut, rautatieyhteys ja tietysti rekkaliikenne.

Lentokentälle on matkaa n. 15 km. Kaksi lentovuoroa päivässä Savonlinnasta Helsinkiin on Savonlinnan kaupungin kädenojennus alueen yrityksille, jotka hoitavat asiakkuuksiaan pääkaupunkiseudulla sekä myös kansainvälisille yrityksille, joiden toimintaympäristönä on koko maailma.

Saimaa on useissa kansainvälisissä vertailuissa nostettu yhdeksi maailman merkittävimmistä järvialueista. Ainutlaatuinen Saimaan luontoympäristö tuo Savonlinnaan eri vuoden aikoina matkailijoita ympäri maailmaa.

Savonlinna on erinomainen paikka kansainvälistyvälle yritykselle löytää liiketoimintakumppanuuksia ja kutsua ulkomaisia asiakkaita business –vierailulle paikkaan, joka ei jätä, erityisesti ulkomaalaisia asiakkaita, kylmäksi. Yrittämisen vastapainona ja perheen asuinympäristönä Saimaan keskellä sijaitsevaa Savonlinnaa parempaa paikkaa ei ole.

Savonlinnan kaupunki tarjoaa yritykselle kumppanuutta yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Yritystoiminnan käynnistysvaiheessa, investointihankkeissa, t&k&i – hankkeissa, liiketoimintaverkostoissa, kansainvälistymisessä, ja myös tilanteessa, jossa yritystoiminnalle haetaan yhdessä jatkajaa. Asiantuntijamme ovat käytössäsi.

Janne Weander
elinkeinojohtaja
Savonlinnan elinkeinopalvelut