Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Haluatko tavoittaa uusia asiakkaita, lisätä asiakasymmärrystä sekä tehostaa yrityksesi viestintää ja markkinointia? Palvelumuotoilun avulla se onnistuu!

Savonlinnan Hankekehitys Oy järjestää yrityksille keväästä 2022 alkaen kaksi eri valmennusta, joissa hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja liiketoiminnan kehittämisessä. Laiturilla-hankkeen työpajoissa luodaan ratkaisuja yrityksille, jotka haluavat hyödyntää monipaikkaisen työnteon ja vapaa-ajan asumisen tarjoamaa asiakaspotentiaalia. Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -yritysvalmennuksessa puolestaan kehitetään vaikuttavaa viestintää ja markkinointia halutuille asiakasryhmille. Valmennus sopii hyvin jatkoksi Laiturilla-hankkeen työpajoissa aloitetulle kehitystyölle.

Kysy rohkeasti lisätietoja. Tervetuloa – ilmoittaudu mukaan vaikka molempiin koulutuksiin!

 

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia monipaikkaisuuden avulla

Koronapandemia on muuttanut ihmisten käyttäytymistä. Savonlinnankin seudulla on entistä enemmän ihmisiä etätöissä. Samalla he viettävät vapaa-aikaansa sekä perinteisillä mökeillä että kaupunkialueelta hankituissa kiinteistöissä. Tietoliikenneyhteyksien paraneminen mahdollistaa paikasta riippumattoman työskentelyn ja luo myös uusia palvelutarpeita. Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua!

Vapaa-ajan asumiseen ja monipaikkaisuuteen keskittyvä Laiturilla-hanke järjestää yrittäjille valmennuksen, jossa kehitetään erityisesti Savonlinnan vapaa-ajanasukkaille ja täällä monipaikkaisesti työskenteleville ihmisille suunnattuja palveluita. Tämä tehdään palvelumuotoilun keinoin profiloimalla palvelujen käyttäjät ja suunnittelemalla palveluita heidän näkökulmastaan.

Työpajoissa käydään läpi muun muassa yritysten väliseen yhteistyöhön, hinnoitteluun ja myynnin järjestämiseen liittyviä asioita sekä kohdennetaan markkinointia profiloiduille asiakkaille. Palvelumuotoilun valmennuspaketti sisältää kolme kaikille yrityksille yhteistä työpajapäivää. Yhteisten työskentelypäivien jälkeen yritykset saavat myös yrityskohtaisen palautteen.

Valmennus järjestetään Savonlinnassa keväällä 2022. Työpajojen ajankohta tarkennetaan myöhemmin. Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa työpajojen sisältöön.

Osallistumismaksu on 100 euroa + alv 24 % (de minimis -arvo on 1 000 euroa / yritys).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Veera Riikonen, etätyökoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke (“Laiturilla”)
+358 50 473 7272
veera.riikonen@savonlinna.fi

Hankkeen toteuttavat Savonlinnan Hankekehitys Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

 

Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -yritysvalmennukset

Viestintä on yksi menestyvän yritystoiminnan edellytyksistä. Toisinaan siihen käytettävät resurssit ja osaaminen ovat yrityksessä vähäiset. Tehokas markkinointi ja viestintä perustuvat kohdepersoonien määrittämiseen eli asiakasymmärrykseen.

Pian alkavassa Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hankkeessa järjestetään kevään 2022 – talven 2022/2023 aikana viestinnän ja markkinoinnin valmennuskokonaisuus. Osallistujat oppivat viestimään organisaationsa keskeisille kohderyhmille suunnatuista sisällöistä vaikuttavasti tavoittaen kulloinkin toivotun kohderyhmän. Työskentelyssä hyödynnetään palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiä, kohdeasiakkaiden kanssa yhteistyössä toteutettavia menetelmiä, joita osallistujat voivat käyttää itsenäisesti myöhemmin.

Koulutukseen kuuluu noin 6 yhteistä työpajaa, ja lisäksi osallistujat voivat saada yrityskohtaista sparrausta. Työpajojen sisältöihin kuuluu mm.:
1) kohderyhmätyö (tunnistetaan ja määritellään kohdepersoonat) ja asiakaspolkutyö (miten asiakas löytää yrityksen palveluiden luo)
2) tuotteistettu viestintä ja tarkoin valitut kanavat
3) sanoitus ja asiakaslähtöisyys (viestinnän sisältö tukee yrityksen brändiä ja palvelee asiakkaiden tarpeita)
4) seuranta, data ja asiakkuuksienhallinta (ROI) sekä
5) viestinnän ja markkinoinnin aikataulu (mm. vuosikello, uusien asiakkaiden tavoittaminen, jälkimarkkinointi ja vanhojen asiakkaiden aktivointi).

Valmennuksen kesto, ajankohta ja sisältö tarkennetaan yritysten tarpeet ja tilanteet huomioiden. Osallistumismaksu on 100–300 euroa (+ alv 24 %) yrityksen koon mukaan. (De minimis -arvo on 1 300 euroa / yritys.)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Susanna Peura, projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hanke (“VAU”)
p. 040 1525 111
susanna.peura@savonlinna.fi

Hankkeen toteuttavat Savonlinnan Hankekehitys Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Ammattiopisto Samiedu.