Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Kustannustuen viides hakukierros järjestetään 21.12.2021–18.2.2022. Hakemuksen tulee olla Valtiokonttorissa viimeistään 18.2.2022 klo 16.15. Huomioithan, että tämä koskee myös paperihakemuksia, joiden on oltava perillä Valtiokonttorissa viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Saman päivän postileima ei siis riitä.

Mistä on kyse?

Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Tuen ehdot:

 • Yrityksen Verohallinnolle 1.6.2021 ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos yritykseen tai sen asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus.
 • Yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä.
 • Yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

Tuen hakeminen toimialarajauksen ulkopuolelta

 • Kustannustuen viides kierros on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Toimialat, jotka ovat suoraan oikeutettuja kustannustukeen, on määritelty laissa kustannustuesta.
 • Tukea voidaan kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Tällainen rajoitus voi olla esimerkiksi aukioloaikoihin liittyvä rajoitus. Rajoitus voi kohdistua joko suoraan yritykseen tai sen merkittävään asiakaskuntaan.
 • Huomioitava kuitenkin on, että pelkkä viranomaisen suositus ei riitä perusteeksi tuen myöntämiselle toimialarajauksen ulkopuolelle. Näin ollen esimerkiksi yrityksen asiakaskuntaan kohdistuva etätyösuositus ei ole peruste tuen maksamiselle toimialarajauksen ulkopuoliselle yritykselle.
 • Katso tuen piiriin kuuluvat toimialat, linkki: https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/

Miten tukea haetaan?

 • Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.
 • Voit antaa hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta, kuten Verohallinnolta ja tulorekisteristä.
 • Saat onnistuneesti kirjautuneesta hakemuksesta tapausnumeron ja ilmoituksen sähköpostiinne. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Valtiokonttoriin ennen hakemusta tai hakemuksen jälkeen. Valtiokonttori pyytää tarvittaessa lisätietoja. Kyselyt eivät nopeuta hakemuksen käsittelyä. Arvioitu käsittelyaika päivitetään Valtiokonttorin verkkosivuille.

Mihin liikevaihtoa verrataan, mikä on vertailukausi?

Vertailukausilla tarkoitetaan niitä ajanjaksoja, joita vertailemalla määritellään yrityksen liikevaihdon alenema normaalikauden ja pandemiakauden välillä. Kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on yli 30 % liikevaihdon pudotus.

Yrityksen liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoja. Vertailussa huomioidaan sekä arvonlisäverollinen (ALV) myynti, joka ilmoitetaan ALV-ilmoituksilla, että arvonlisäveroton myynti.

Vertailukaudet perustuvat yrityksen ALV-verokauteen. ALV-verokausi on ajanjakso, jolta yritys ilmoittaa ja mak-saa ALV:n. Vertailukaudet määräytyvät seuraavasti:

 • Yrityksen ALV-verokausi on kuukausi ja yritys on perustettu ennen 1.6.2019: vertailukaudet ovat 1.6.–30.9.2019 ja 1.6.–30.9.2021.
 • Yrityksen ALV-verokausi on neljännesvuosi ja yritys on perustettu ennen 1.7.2019: vertailukaudet ovat 1.7.–30.9.2019 ja 1.7.–30.9.2021.
 • Yrityksen ALV-verokausi on vuosi ja yritys on perustettu ennen 1.1.2019: vertailukaudet ovat vuodet 2019 ja 2021. Vuosi-ilmoittaja, huomioithan, että ALV-ilmoitus vuodelle 2021 on oltava tehty ennen kuin voit hakea tukea.
 • Yritys on perustettu ensimmäisen vertailukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen (kuukausi-ilmoittaja 1.6.2019, neljännesvuosi-ilmoittaja 1.7.2019 ja vuosi-ilmoittaja 1.1.2019 tai sen jälkeen) tai yrityksen ALV-verokausi on vaihtunut: vertailukaudet ovat 1.1.–29.2.2020 ja 1.1.–28.2.2021.
 • Yrityksellä ei ole ollut ALV-verollista myyntiä: vertailukaudet ovat 1.6.–30.9.2019 ja 1.6.–30.9.2021.

Uudet yritykset

Jos yritys on perustettu pandemia-aikana, eli maaliskuussa 2020 tai sen jälkeen, yritykselle ei voida määritellä vertailukautta. Tämän vuoksi yritykselle ei myöskään voida myöntää kustannustukea.

Muuta

Parhaiten kustannustuen hakeminen onnistuu Valtiokonttorin sähköisessä palvelussa. Lisätiedot kustannustukeen hyväksyttävistä palkkakuluista, joustamattomista kuluista tai esimerkiksi kustannustuen myöntämisen esteistä löydät Valtiokonttorin sivuilta. Sivuilla on myös erinomainen webinaarin tallenne, kuinka haet kustannustukea.

Linkki sivustolle: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#yleista-tietoa-tuesta_mista-on-kyse

Voit myös kääntyä kysymyksiesi kanssa Savonlinnan elinkeinopalveluiden puoleen.

Savonlinnan elinkeinopalvelut palvelee joulun ja vuodenvaihteen aikaan arkisin klo 8-16. Kiireellisissä tapauksissa soitathan elinkeinoasiamies Karoliina Helanderille, 044 417 4234.