Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Kulttuuriperintö ja historia ovat vetovoiman ja paikallisen omaleimaisuuden lähde, joka edistää erityisesti matkailua. Euroopassa esimerkkejä tästä ovat monet Italian alueet, joiden yksilöllinen kulttuuriperintö houkuttelee matkailijoita ja luo kysyntää paikallisille tuotteille. Local Flavours -hankkeessa vaihdetaan kokemuksia kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Euroopan eri alueiden kesken.

Toisin kuin massaturismikohteet, jotka kehittyvät yhden vetovoimatekijän ympärille, Keski- ja Etelä-Euroopassa monet tunnetuimmat matkailualueet rakentavat alueellisen vetovoiman ja identiteetin kulttuuriperinnön pohjalle ja hyödyntävät näin ”paikallisia mausteita” (’local flavours’) matkailun edistämisessä. Näissä kohteissa matkailijat tekevät kiertomatkoja, joilla tutustutaan perintökohteisiin, paikalliseen elämään ja nautitaan paikallisista aineksista valmistetuista perinneruuista. Vierailukohteita kehitetään vierailijan kokemuksen näkökulmasta matkailijan viipymän pidentämiseksi ja kohteessa käytetyn rahasumman kasvattamiseksi. Nykyaikana yhä useampi matkailija hakee kosketusta paikalliseen yhteisöön ja haluaa kuulla paikallisesta perinteestä. ”Live like a local”- ja ”slow tourism” -matkailu kasvattavat suosiotaan. Matkailijoiden tuomilla varoilla perinteen säilyttäminen on mahdollista.

Savonlinnan seudulla tunnetut kohteet Olavinlinna ja Punkaharju luovat perustan matkailun vetovoimalle. Kulttuuriperintöä on myös kesäinen vilkas ja tunnettu kulttuurielämä konsertteineen, näyttelyineen ja teatteriesityksineen. Oopperajuhlien kautta Savonlinnassa yhdistyvät historia ja taide. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet muu rikas kulttuuriperintö ja elävät perinteet, joita voitaisiin tuoda paremmin esille ja tuotteistaa vierailijoille. Esimerkkejä ovat historiaa elävöittävät tapahtumat, vanhat kylät, Savonlinnan seudun historiallinen perintö yleensä, teollinen historia sekä tarinat ja paikallinen elämäntapa.

Local Flavours -hanke on selvittänyt nykytilannetta ja todennut, että käynnissä on laajamittainen työ kulttuuriperinnön tuomiseksi näkyväksi erityisesti paikallisiin tarinoihin perustuvien kohdeopastusten ja reittien kehittämiseksi. Kansainvälisten kulttuurireittien rakentaminen on huomioitu Suomen matkailustrategiaa myöten. Haasteeksi on havaittu, että kulttuuriperinnön alalla on paljon toimijoita, jotka eivät ole tietoisia toisistaan ja tekevät vain vähän yhteistyötä. Yhteistyötä matkailuyritysten ja matkailumarkkinoinnin kanssa pitää vielä vahvistaa. Yksin tekemisen haittana on, että samoja ongelmia ratkotaan eri tahoilla samanaikaisesti ja toimiviksi todettuja ratkaisuja ei saada sujuvasti käyttöön esimerkiksi paikallisille kyläyhdistyksille.

Local Flavours -hankkeessa haetaan 2019–2021 hyviksi todettuja ratkaisumalleja usean Euroopan alueen kesken. Mielenkiintoiset hankekumppanit ovat Vittorio Veneto (Italia), Harghita (Romania), ‘s-Hertogenbosch (Alankomaat), Kehitysinstituutti iASK (Unkari), Waterford (Irlanti), Riian alue (Latvia) sekä asiantuntijoina Bolognan yliopisto ja matkailun tutkimuslaitos Kroatiasta. Löydetyt ”hyvät käytännöt” pyritään suoraan siirtämään käyttöön käynnissä olevissa kehittämishankkeissa sekä tulevissa UNESCOn maailmanperintöhankkeessa ja Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Samalla kutsutaan paikallisia tekijöitä yhteen ja rakennetaan verkostoyhteistyötä. Hanke liittyy hyvien käytäntöjen siirron kautta myös maakuntastrategiaan, rahoitusohjelmiin ja ratkaisuja toteuttavien EU-hankkeiden valmisteluun.

Local Flavours -hankkeen toteutusaika on 1.8.2019–31.7.2021. Hankkeen rahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta, ja sen toteuttaa Savonlinnassa Savonlinnan Hankekehitys Oy. Kulttuuriperinnön alalla toimivat pääsevät mukaan yhteistyöhön olemalla suoraan yhteydessä hankkeen henkilöstöön.

Local Flavours logot

Lisätietoa:

https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/local-flavours-interreg-europe/
https://www.interregeurope.eu/localflavours/

Susanna Peura, projektipäällikkö
susanna.peura(a)savonlinna.fi
P. 040 152 5111

Savonlinnan Hankekehitys Oy