Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa
Tilannekatsaus

Hanke on EU:n aluekehitysrahaston rahoittama. Suomalaisen viranomaisena toimii Etelä-Savon Maakuntaliitto. Savonlinnassa hallinnoijana toimii Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hankkeen kesto on 1.1.2019 – 31.12.2021.

Hankkeen päätavoitteena on houkutella sijoittajia ja investointeja Savonlinnan alueelle sekä auttaa ulkomaisia yrityksiä käynnistämään toimintansa alueella. Hankkeen puitteissa on mm. järjestetty Pietarissa useita suuria seminaareja, joihin on osallistunut keskisuurten ja pienten teollisuusyritysten johtajia Pietarista ja muualta Luoteis-Venäjän alueelta.

Tilaisuuksissa yli 100 yrityksen edustajat ovat saaneet kattavaa tietoa Suomen markkinoista ja Savonlinnan liiketoimintamahdollisuuksista. Venäjän tiedotusvälineissä on julkaistu noin 10 Savonlinnaa koskevaa artikkelia sekä kaksi uutisvideota. Osana projektia olemme vierailleet viime talvena neljässä suuressa tuotantolaitoksessa Pietarissa. Ne ovat yrityksiä, jotka ovat ilmaisseet suoran kiinnostuksensa harjoittaa liiketoimintaa Savonlinnassa. Lisäksi sijoittajat paitsi Venäjältä myös Iso-Britanniasta vierailivat Etelä-Savossa.

Tällä hetkellä on käynnissä konsultaatiot ja neuvottelut neljän mahdollisen yrityksen kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä Business Finlandin, Savonlinnan Uusyrityskeskuksen ja Pietarissa Delovaya Rossiyan, Opora Rossiyan ja Pietarin kauppakamarin kanssa. Maailman tämänhetkisen tilanteen vuoksi joitain suunniteltuja projekteja ja toimenpiteitä on lykätty.

Hankkeen puitteissa kehitetään kansainvälistä vesiliikennettä ja risteilymatkailua Suomen ja Venäjän välillä. Savonlinna on keskeinen matkailukohde Saimaalla. Vesireittien monipuolisuus houkuttelee paljon vesimatkailijoita ympäri maailmaa. Lisäksi veneilyn ja vesireittien aktiivinen kehitys Venäjän luoteisosassa puolestaan ​​mahdollistaa rajat ylittävien vesireittien luomisen Saimaalle ja Saimaan kanavan varrelle. Tulevaisuudessa on mahdollista houkutella turisteja saapumaan esimerkiksi Frankfurt – Savonlinna tilauslennolla Keski-Euroopasta ja muista maista sekä mahdollisuus jatkaa matkaa viisumivapaasti Viipuriin ja Pietariin. Tämä tekee tästä reitistä entistä houkuttelevamman.

Toisaalta ​​venäläiset turistit – veneilyn ystävät – suuntaavat Suomeen rentoutumaan. Hankkeen tavoitteena onkin kehittää uusi rajat ylittävä vesireitti Savonlinnan, Puumalan, Lappeenrannan ja Viipurin kaupunkien välille. Tällä hetkellä vain harvat suomalaiset ja venäläiset turistit käyttävät rajan ylittävää vesireittiä. Useimmissa tapauksissa tämä johtuu reittiin ja rajamuodollisuuksiin liittyvästä tiedonpuutteesta tai muusta epävarmuudesta. Hankkeessa kerätään ja käsitellään parhaillaan tietoa tarvittavista asiakirjoista, rajan ylittämistä koskevista säännöistä, reitin pysähdyspaikoista sekä monista muista vesireittiin liittyvistä yksityiskohdista. Vesireitti tulee tarjoamaan paljon liiketoimintamahdollisuuksia myös yksityisille yrityksille, joiden tuotteita ja palveluita veneilijät ostavat ja käyttävät.

Projektin käytännön toteutuksiin kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet: tarkan ohjeistuksen ja reittikuvauksen luominen veneilijöille heidän omalla äidinkielellään, veneilyliikenteen edellyttämien matkailu- ja virkistysresurssien analysointi sekä reitin varrelle suunniteltujen kiinnittymis- ja laituripaikkojen rakentamiseen ja vuokraamiseen liittyvät määrittelyt.

Hankkeen odotettuja tavoitteita ja tuloksia ovat esimerkiksi tietoisuuden lisääminen Saimaan kanavan kautta kulkevista rajat ylittävistä vesireiteistä, lisääntynyt vene- ja laivaliikenne, paikallisten venevuokrausyritysten liiketoimintamahdollisuuksien kasvu, investointien houkutteleminen reitin varrelle sekä kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön luominen.

Lisäksi kesällä 2021 Savonlinna – Viipuri -reitin varrella on tarkoitus järjestää kansainvälinen regatta, johon osallistuu purjehtijoita Suomesta ja Venäjältä.

Lisätietoja:
Alena Tsimbalova
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy
+358 44 417 4952
alena.tsimbalovasavonlinna.fi