Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Etelä-Savon maakuntaliitosta on haettavana alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa. Määräraha suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin, jotka vastaavat pandemian vaikutuksesta syntyneisiin nopeisiin muutostilanteisiin kunnissa.

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma on maakunnan yhteinen elpymissuunnitelma. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä talouden elvyttämiseksi ja uuden kasvun luomiseksi.

• Rahoitus sopii erityisesti pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin.
• Hankkeiden tulee edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.
• Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten elinkeinoelämää edustavat organisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
• Alueellisen kehittämistuen osuus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on enintään 80%. Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.
• Rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen.
• Investointien osuus voi olla korkeintaan puolet hankkeen kustannuksista.
• Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitusta haetaan Etelä-Savon maakuntaliitolta kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemuslomake ja muut hakuasiakirjat löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta.

Lisätiedot: va. ohjelmapäällikkö Laura Kuismala, p. 040 623 4887