Kalatalouden yrityksille on suunniteltu kohdennettu tukijärjestelmä Ukrainan tilanteesta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen hillitsemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on tiedottanut, että Valtioneuvosto on 29.9.2022 hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta.

Tukea maksetaan kalastus- ja vesiviljely-yrityksille. Tuen suuruus määräytyy yrityksen edellisen tilikauden tilinpäätöksen tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kokonaiskustannusten perusteella. Yrityskohtaista tukea voi saada 500 – 35 000 euroa.

Avustusta myönnetään yleisavustuksena. Kalastus- ja vesiviljely-yrityksille tuen määrä on seitsemän prosenttia viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen kokonaiskustannuksista tai viimeisimmän elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kokonaiskustannuksista.

Kalastusyrityksille, jotka harjoittavat ensisijaisesti troolikalastusta, tuen määrä on 15 prosenttia viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen kokonaiskustannuksista tai viimeisimmän elinkeinotoiminnan veroilmoituksen kokonaiskustannuksista.

Jos laskettu tuen määrä on yritystä kohden alle 500 euroa, tukea ei myönnetä. Avustuksen enimmäismäärä on 35 000 euroa yritystä kohden. Tukijärjestelmä perustuu Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontuen kriisipuitteisiin. Avustuksen myöntämisestä päättävät ELY-keskukset.

Asetus tulee voimaan 3.10.2022. Haun avaamisesta tiedotetaan erikseen meri- ja kalataloussivustolla, linkki: https://merijakalatalous.fi/

Mikäli sinulla on kysymyksiä tukimuodosta, ole rohkeasti yhteydessä Savonlinnan elinkeinopalveluiden elinkeinoasiantuntijoihin.

Luitko jo nämä?