Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Savonlinnan seudun vähän tunnetuista kulttuuriperintökohteista ja elävästä kulttuuriperinnöstä on mahdollista vinkata Local Flavours Interreg Europe -hankkeelle. Hanke esittäytyy 28.7.2021 aamupäivällä Savonlinnan satamapuistossa Saimaa-ilmiön kulttuurikontilla yhteistyössä Pyhän Olavin Kilta ry:n kanssa.

Kansainvälisen Local Flavours -hankkeen tavoitteena on lisätä Saimaan alueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta kulttuuriperinnön avulla. Hanke kannustaa matkailuyrityksiä ja eri yhdistyksiä kehittämään paikallisiin perinteisiin ja perinnekohteisiin pohjautuvia tapahtumia ja matkailupalveluita. Esimerkiksi Kerimäen seudun runoperinteessä olisi aineksia vaikkapa kalevalaistyylisiin illanviettoihin, ja Savonrannan uniikki jouhikkoperinne voisi houkutella musiikin ja kansanperinteen ystäviä eri puolilta Eurooppaa. Aidot paikalliset kokemukset ovat yksi tämän hetken matkailun trendeistä, jota Savonlinnan seudulla hyödynnetään vielä melko vähän.

Hanke kutsuukin nyt Savonlinnan seudun ihmisiä ja paikallisyhdistyksiä antamaan vielä vinkkejä kulttuuriperintökohteista ja perinteistä, joita voitaisiin tehdä tunnetummiksi esimerkiksi uusien matkailupalveluiden tai tapahtumien avulla. Matkailijoita kiinnostavat aitous ja tarinat, ja pieniin uniikkeihin kohteisiin on helppo yhdistää luonnonläheisyys ja kestävyys. Kun kulttuuriperintöä tuodaan enemmän esiin, sillä voidaan samalla vahvistaa asukkaiden paikallista identiteettiä ja luoda yhteenkuuluvuutta. Kulttuuriperinnöllä voidaan luoda edellytyksiä erityisesti luovien alojen yritystoiminnalle.

Kuluneen talven aikana Local Flavours -hankkeessa järjestettiin työpajoja kulttuuriperinnön ja matkailualan toimijoille. Niiden avulla kartoitettiin kulttuuriperintöalan vahvuuksia ja pullonkauloja sekä kehitettiin ratkaisuehdotuksia alan toiminnan helpottamiseksi. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n toteuttamassa hankkeessa tehdään yhteistyötä Euroopan eri alueiden välillä jakamalla tietoa hyviksi todetuista käytännöistä. Matkailuyrittäjät ja yhdistykset voivat kysellä myös niistä Local Flavours -hankkeelta keskiviikkona kulttuurikontilla.

Kehittämistyöhön pääsee mukaan vielä elokuun aikana ilmoittamalla kiinnostuksestaan Local Flavours -hankkeen projektipäällikölle Susanna Peuralle.

Susanna Peura
Projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
puh. 040 152 5111
susanna.peura@savonlinna.fi
Local Flavours Interreg Europe – Savonlinnan elinkeinopalvelut