Marita Kajander

Tapahtumien ympärivuotisen tarjonnan edistäminen ja kehittäminen
Tiedon ja avun tarjoaminen tapahtumanjärjestäjille 
Tapahtumakumppanuussopimusten neuvottelu