Laura Viitanen

Matkailu- ja matkailusidonnaisten palveluyritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen poikkeustilanteessa -hanke