Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

AIKO-kokeilurahoitus mahdollisti tuotetestaukset, joissa asiakkailta saatiin arvokasta palautetta. Risteilytuotteet toteutti monipuolinen yritysverkosto yhteistyössä; yhteistyön toimivuudesta saatiin kokemusta. Testatut uudet tuotteet mahdollistavat yritysten palvelujen edelleen kehittämisen ja kysynnän kasvun sekä yritysyhteistyön laajentamisen.

Hyödyt toimialalle

Hankkeessa kehitettiin uusia tuotteita Etelä-Savon laivaliikenteeseen, saatiin tietoa asiakkaiden kysyntää vastaavista risteilypalveluista, luotiin edellytyksiä monipuolistaa tarjontaa, pidentää matkailusesonkia ja tuottaa kasvua koko toimialalle.

Tavoitteet hankesuunnitelmassa

  • Tunnistaa ja jäsentää risteilysektorin liiketoimintamahdollisuuksia uudella tavalla.
  • Kehittää risteilyihin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa.
  • Kannustaa yrityksiä investointeihin ja tuotekehitys- ja markkinointipanostuksiin alan uudistamiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Toimenpiteet hankesuunnitelmassa

Toimenpiteet toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Katso tulokset.

Rahoitus

Uusi startti risteilyliiketoimintaan Etelä-Savossa oli maakunnallinen hanke, jonka hallinnoija ja toteuttaja oli Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 100 550 euroa. Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto alueellisella innovaatio- ja kokeilurahoituksella (AIKO 70%). Hankkeen kuntarahoittajia (15%) olivat Sulkavan kunta, Rantasalmen kunta ja Savonlinnan Hankekehitys Oy. Lisäksi hankkeella oli yritysrahoitusta (15%).

Tulokset

Hankkeessa tuotekehitettiin ja kokeiltiin uusia teemaristeilytuotteita syksyn 2018 aikana. Yritykset tuottivat uusia matkailutuotteita verkostomaisella yhteistyöllä, joilla edistetään muun muassa matkailijoiden matkaketjuja, tavoitellaan uusia asiakkaita kotimaasta ja ulkomailta sekä tähdätään matkailusesongin jatkamiseen kesän ulkopuolelle.

Testattuja teematuotteita oli yhteensä kymmenen: Halloween-risteily, Trokari-risteily, Oktoberfest-risteily, Valoristeily Järvisydämeen, Valoristeily Oraviin, Pihlajaveden saaristoristeily Kongonsaareen, Lauluristeily, Laivakokous, Esteetön risteily ja Työhyvinvointiristeily. Osa tuotteista testattiin kahteen kertaan. Arviolta neljä tuotetta menee tuotantoon ensi risteilykaudella. Muita tuotteita jalostetaan tuotantoon parin vuoden kuluessa.

Testauksiin osallistui yhteensä noin 330 asiakasta. Jokainen risteilylle osallistunut asiakas vastasi juuri kyseistä risteilyä varten laadittuun palautelomakkeeseen. Näin saatiin asiakaslähtöistä palautetta. Esteetön risteily antoi valmiuksia ottaa ao. kohderyhmiä paremmin huomioon muillakin risteilyillä ja maakohteissa. Samoin kokousristeilyn tuottama tieto voidaan hyödyntää heti.

Testimatkat toteutettiin neljällä eri reittiakselilla:

* Savonlinna – Sulkava – Linnavuori

* Savonlinna – Järvisydän – Linnansaari

* Savonlinna – Oravi – Linnansaari

* Risteilyreitit Savonlinnassa

360-video kuvattiin Pihlajavedellä yhden testimatkan yhteydessä, ja on satsaus markkinointiin. Katso video täältä

Päätösseminaari, joka pidettiin 26.11.2018 sisälsi mm. Saimaa Talk -keskustelupaneelin, jossa matkailualan toimijat keskustelivat risteilyistä Saimaan matkailun veturina.

Loppuraportti valmistui 12/2018. Katso raportti tästä (.pdf)

Pellervo Kokkonen
erikoisasiantuntija
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Riitta Vahela-Kohonen
kehittämispäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy