Suoraan sisältöön

Hankkeen kesto: 1.1.2018 - 30.6.2020

Kohderyhmä: Savonlinnan seudun pk-yritykset

Avainsanat: kansainvälistyminen, koulutus, puuteollisuus, teknologia, teollinen ekosysteemi

Hyödyt yrityksille

Hanke antaa valmiudet ja rohkaisee Savonlinnalaisia yrityksiä laajentamaan liiketoimiaan kansainvälisille markkinoille. Hanke järjestää tarvittavia koulutuksia yrityksille, auttaa yrityksiä löytämään oikeat kanavat Suomessa sekä kohdemaissa ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua kansainvälisille teollisuusmessuille. Tavoitteena luoda täydet valmiudet ja vakaa pohja viennin aloittamiselle tai kehittämiselle.

Tavoitteet

  • PK-sektorin myynnin volyymin lisääminen ja kansainvälistyminen, uusien markkinakanavien löytäminen ja uusiin arvoketjuihin pääsy
  • Uusien teollisten investointien käynnistyminen joko paikallisten yritysten tai paikkakunnalle etabloituvien yritysten toimesta
  • Kansainvälisen kaupan ammattilaisten määrän lisääminen paikallisissa Pk-yrityksissä
  • Hankkeella tuetaan myös Savonlinnan Biotuotekeskuksen innovaatioiden kaupallistamista ja haetaan uusia kumppanuuksia Biotuotekeskukselle

Toimenpiteet

Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke tarjoaa Savonlinnalaisille pk-yrityksille kohdistettuja asiantuntijapalveluita sekä järjestää toteuttamisvuosina kansainväliseen kauppaan liittyvää valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on antaa tarvittavat kansainvälisen kaupan valmiudet ja vahvistaa siten Savonlinnalaisten yritysten vientiosaamista. Valmennukset räätälöidään yrityksiltä saadun palautteen perusteella, jonka avulla saavutetaan suurin hyöty yrityksille.

Hanke osallistuu myös Hannoverin kansainvälisille teollisuusmessuille ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden osallistua messuille yhteisosaston kautta sekä päästä näkemään täten tulevaisuuden trendejä joita sitten voi soveltaa omaan yritystoimintaa.

Rahoitus

Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke on maakunnallinen hanke, jonka toteuttaa Savonlinnan Hankekehitys Oy

Hankkeen kokonaisbudjetti on 297 520 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (60 %) ja hankkeen toteuttaja Savonlinnan Hankekehitys Oy sekä Savonlinnan kaupunki.

Teollisen Ekosysteemin vuosikatsaus

Teollisen Ekosysteemin vuosikatsaus 2019

Ota yhteyttä

Jarmo Häkkinen
vs. elinkeinojohtaja
Savonlinnan elinkeinopalvelut
Linda Pihlajaniemi
projektikoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Teollisen Ekosysteemin kehittämishanke