Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

 • Kaupunkikeskustan elävöittäminen, vetovoiman lisääminen
 • Luodaan uusia tapahtumia talvisesongeille
 • Lisää kävijöitä ja matkailijoita kaupunkiin
 • Mukaan pilotoimaan uusia teknologioita
 • Näkyvyyttä ja kalustoa käyttöön kumppaniyrityksille

Tavoitteet

 • Keskusta-alueiden elävöittäminen valaistuksien ja tapahtumien avulla
 • Uusien teknologioiden pilotointi, esimerkiksi video mapping
 • Uusia tapahtuma- ja sesonkikokonaisuuksia, esimerkiksi ystävänpäivä, Halloween
 • Elämyksellisyys: luodaan elämyksiä, WAU! -tunnelmaa
 • Paikallinen osaajaverkosto: uutta osaamista paikkakunnalle ja varmistetaan valaistuselämysten jatkumo hankkeen jälkeenkin
 • Kustannus- ja energiansäästö valaistuksessa, testataan ja mitataan LED-valaistuksen ja älykkään valaistuksen säästövaikutuksia
 • Positiivinen pöhinä kaupunkiin!

Toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen aikana luotiin yhdessä yritysten kanssa uusia vetovoimaisia tapahtumia, jotka elävöittivät kaupunkikeskustaa. Näillä tapahtumilla tuettiin paikallisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaa. Hankkeessa testattiin ja pilotoitiin uusia teknologioita (video mapping, älykäs valaistus, tuliefekti) ja tuotiin tätä osaamista paikkakunnalle koulutuksien avulla.

Kehityshanke

2018
Olavinlinnan valaistus

2019
Ystävänpäiväviikon valaistus
Olavinlinnassa neidon tarina -projisointi
Aino Ackté -projisointi
Kauhujen saari -tapahtuma.
Olavinlinnan valaistus ja videoprojisoinnit

2020
Ystävänpäiväviikon valaistus ja runoprojisointi
Kauhujen saari -tapahtuma (artikkeli)
Olavinlinnan valaistus ja projisoinnit pässiteemalla
Tonttuprojisointi Olavinkadulla ja Linnakadulla

Hankkeessa toteutettiin Älykkään valaistuksen käsikirja. Se on luettavissa täällä.

Investointihanke

ELÄMYSREITTI
Torisillan älykäs valaistus (artikkeli)
Sotilaspojankadun ja Haislahden kevyenliikenteen väriä vaihtavat valaisimet
Haislahden terijoensalavien erikoisvalaistukset
Valoaallonmurtaja -teos
Nämä investoinnit ovat e:cue järjestelmän piirissä ja ne on ohjelmoitu kalenterin mukaisesti. Torisillan ja kevyenliikenteen valaisimien väri vaihtuu kuukausittain sekä juhlapäivinä.

Savonlinna -valoteos (artikkeli)
Kasinosaaren puiden valaistus
Riihisaaren maakuntamuseon videoprojektori ja Savonlinna aiheinen teos
12 kpl RGBW heittimiä, niiden ohjain ja jatkojohdot

Hankkeen aikana paikalliset toimijat saivat koulutuksia heittimien käyttöön sekä e:cue -ohjausjärjestelmään. Hankkeen investoimia heittimiä voi vuokrata Sakke ry:ltä.

Rahoitus

Savonlinna Illumination on hankekokonaisuus, joka jakautuu investointi- ja kehittämishankkeeseen. Investointihankkeen hallinnoijana on Savonlinnan kaupunki ja rahoitusosuudet ovat 50% Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, 30% kaupunki ja 20% yksityinen rahoitus (SAKKE ry). Rahoitus yhteensä 320 000€. Kehittämishankkeen hallinnoijana on Savonlinnan Hankekehitys Oy ja rahoitusosuudet: 70% Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, 20% Hankekehitys Oy ja 10% yksityinen rahoitus (SAKKE ry). Rahoitus yhteensä 321 840€.

Hankkeiden kokonaisbudjetti on yhteensä 641 840 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta, Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan Hankekehitys Oy ja SAKKE ry sekä yksityiset yritykset.

Kumppanuudet

Yrityksen pääsevät hankkeeseen mukaan SAKKE ry:n kautta, jonka vastuulla on yksityisen rahoituksen kokoaminen hankkeisiin. Erilaisilla kumppanuuspaketeilla yritys saa muun muassa valovoimaista näkyvyyttä, hankkeessa hankittua kalustoa käyttöönsä ja yrityksen tarpeen mukaista yhteistyötä.

Viestintä

Tiedot hankkeen toteutuksista ja toimenpiteistä löytyvät hankkeen Facebook -sivulta.

Savonlinna Illuminatio -tapahtumia:

Ystävänpäivä 2019

Halloween 2019

Joulukuu 2019

Halloween 2020

Joulukuu 2020

Niina Härkönen
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Pääkumppanit: