Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

 • Kaupunkikeskustan elävöittäminen, vetovoiman lisääminen
 • Luodaan uusia tapahtumia talvisesongeille
 • Lisää kävijöitä ja matkailijoita kaupunkiin
 • Mukaan pilotoimaan uusia teknologioita
 • Näkyvyyttä ja kalustoa käyttöön kumppaniyrityksille

Tavoitteet

 • Keskusta-alueiden elävöittäminen valaistuksien ja tapahtumien avulla
 • Uusien teknologioiden pilotointi, esimerkiksi video mapping
 • Uusia tapahtuma- ja sesonkikokonaisuuksia, esimerkiksi ystävänpäivä, Halloween
 • Elämyksellisyys: luodaan elämyksiä, WAU! -tunnelmaa
 • Paikallinen osaajaverkosto: uutta osaamista paikkakunnalle ja varmistetaan valaistuselämysten jatkumo hankkeen jälkeenkin
 • Kustannus- ja energiansäästö valaistuksessa, testataan ja mitataan LED-valaistuksen ja älykkään valaistuksen säästövaikutuksia
 • Positiivinen pöhinä kaupunkiin!

Toimenpiteet

Hankkeen aikana luodaan yhdessä yritysten kanssa uusia vetovoimaisia tapahtumia, jotka elävöittävät kaupunkikeskustaa. Näillä tapahtumilla tuetaan paikallisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaa. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan uusia teknologioita (video mapping, älykäs valaistus) ja tuodaan tätä osaamista paikkakunnalle koulutuksen avulla. Hanke tuottaa valaistuskäsikirjan kiinteistöjen omistajille.

Joulukuussa viimeinen Illumination -tapahtuma: 3.-13.12. Olavinlinnan valaistus ja video projisoinnit. 

Rahoitus

Savonlinna Illumination on hankekokonaisuus, joka jakautuu investointi- ja kehittämishankkeeseen. Investointihankkeen hallinnoijana on Savonlinnan kaupunki ja rahoitusosuudet ovat 50% Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, 30% kaupunki ja 20% yksityinen rahoitus (SAKKE ry). Rahoitus yhteensä 320 000€. Kehittämishankkeen hallinnoijana on Savonlinnan Hankekehitys Oy ja rahoitusosuudet: 70% Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, 20% Hankekehitys Oy ja 10% yksityinen rahoitus (SAKKE ry). Rahoitus yhteensä 321 840€.

Hankkeiden kokonaisbudjetti on yhteensä 641 840 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta, Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan Hankekehitys Oy ja SAKKE ry sekä yksityiset yritykset.

Kumppanuudet

Yrityksen pääsevät hankkeeseen mukaan SAKKE ry:n kautta, jonka vastuulla on yksityisen rahoituksen kokoaminen hankkeisiin. Erilaisilla kumppanuuspaketeilla yritys saa muun muassa valovoimaista näkyvyyttä, hankkeessa hankittua kalustoa käyttöönsä ja yrityksen tarpeen mukaista yhteistyötä.

Tulokset

Uusimmat tiedot hankkeen toteutuksista ja toimenpiteistä löytyvät hankkeen Facebook -sivulta.

Savonlinna Illuminatio -tapahtumia:

Ystävänpäivä 2019

Halloween 2019

Joulukuu 2019

Halloween 2020

Ota yhteyttä

Niina Härkönen
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Savonlinna Illumination – smart city lighting hankkeet

Pääkumppanit: