Suoraan sisältöön

HUOM! Hankkeen kesto 1.4. 2016 – 30.9. 2018, seurantajakso 1.10. 2018 – 30.9. 2020.

Yhteys strategioihin:  Etelä-Savon maakuntaohjelma

Hyödyt yrityksille

 • Mahdollisuus luoda kontakteja hankkeeseen osallistuvilla alueilla
 • Uusien ideoiden bongaaminen eri alueilta
 • Yrityslähtöisten uusien hankkeiden ideointi ja käynnistäminen

Hyödyt toimialalla: PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen maaseutualueilla ponnahduslautana matkailutalous, kestävä kehitys ja vihreät innovaatiot.

Tavoitteet

 • Maaseutuelinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen omaksumalla testattuja uusia toimintatapoja: kansainvälistyminen, digitalisaatio, uudet ansaintamahdollisuudet ja tuotteistaminen
 • Strategioiden (policy) kehittäminen tukemaan maaseutuelinkeinojen uudistumista. Hyvien käytäntöjen levittäminen toimenpideohjelmien kautta sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen maaseutualueilla
 • Alueelle ominaisten vahvuuksien vahvistaminen, tuotteistaminen ja uusien markkinoiden löytäminen.
 • Interreg Europe on aluekehitysohjelmien parantamista alueiden vuorovaikutusta edistävä hankerahoitus muoto: ”Policy Learning Platform”. Rahoittajan näkökulmasta tavoitteena on kehittämisohjelmien parantaminen (Suomen rakennerahasto-ohjelma Kasvua ja uusia työpaikkoja) ja uusien hankeideoiden edistäminen.

Toimenpiteet

 • Paikallisen sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen
 • Alueellisen kehittämissuunnitelman laatiminen kehittämisen pullonkaulojen poistamiseksi
 • Tutustumiskäynnit hankkeeseen osallistuvilla alueilla ja osaamisen siirto

Rahoitus

Kokonaisrahoitus 1 705 000 euroa. Savonlinna toteutusvastuussa Etelä-Savon maakunnan osalta 285 000 euroa.

Projektikumppanit

 • Nagykanizsa (Unkari)
 • Province of Drenthe (Alankomaat)
 • Savonlinnan Yrityspalvelut Oy (Etelä-Savo, Suomi)  
 • Po DELTA 2000 (Emilia-Romagna, Italia)
 • Medina del Campo (Castilla y León, Espanja)
 • Harghita County (Romania)
 • Newcastle University (Iso-Britannia). Asiantuntijapartneri

Tulokset

Opittiin kumppanialueilta keskiaikatapahtumien järjestämisestä, video mapping teknologian hyödyntämisestä matkailussa, social care farming-liiketoimintamalleista, maatalouden rakennemuutokseen sopeutumisesta eri maissa sekä digitalisaation edistämisestä. Hanke myötävaikutti keskeisesti Savonlinna Illumination-hankkeen sekä maakunnallisen Digiportaat-hankkeen käynnistämiseen. Käynnistyneiden hankkeiden rahoitus on luokka 2 miljoonaa euroa.

Kehittämissuunnitelman mukaisesti kehitysyhtiöt, julkiset rahoittajat, yrityspalveluorganisaatiot ja ProAgria suuntaavat toimenpiteitä a) maaseudun tuotteiden ja palvelujen markkinalähtöisen kaupallistamisen b) luovien verkostojen ja c) digitaalisten yritystoiminnan ratkaisujen löytämiseen ja jalkauttamiseen maakunnassa.

Toiminta jatkuu ja hankkeen vaikuttavuutta raportoidaan seurantakaudella 2019-2020.

Aineistot:  https://www.interregeurope.eu/ruralgrowth/

Pellervo Kokkonen
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Pääkumppanit:

(Kuva: Savonlinnan kaupunki)