Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

Palvelumuotoilun kautta yritysten tuotteet ja palvelut muotoutuvat asiakaslähtöisiksi ja toimiviksi, ja asiakaskokemukset paranevat. Yritysten tuottavuus ja kannattavuus paranevat, kun niiden kilpailuetu paranee.

  Katso Tiittalan kartanon kokemuksista PAMU Savonlinna -hankkeessa

  Katso Saimaa Coopin kokemuksista PAMU Savonlinna -hankkeessa

Tarve ja tavoitteet

Tarve palvelumuotoilun kehittämiselle Savonlinnassa nousi esille hankeideoiden -workshopissa 13.3.2018, jonka järjesti Savonlinnan Hankekehitys Oy. Savonlinnassa eletään murrosvaiheessa, jossa haasteet koulutuksen ja palveluiden ylläpitämiseen nykytasolla vaativat suurta panostusta kehittämistyöhön ja toimijoiden yhteistyöhön. Tilaisuuteen osallistui yritysten, elinkeinoelämän järjestöjen, oppilaitosten ja kaupungin edustajia. Työpaja pohjautui kaupungin strategiaan ja rakennerahasto-ohjelman tavoitteeseen.

Työpajan innoittamana valmisteltiin palvelumuotoilua hyödyntävä hanke SAMIedun, XAMKin ja Hankekehityksen yhteistyönä. PAMU Savonlinna -hankkeessa palveluliiketoiminnan kehittämisen avulla pyritään luomaan entistä asiakaslähtöisempää toimintakulttuuria ravintola- ja catering-, matkailu- sekä käsi- ja taideteollisuusaloilla. Tuloksena Savonlinnaan syntyy palvelumuotoilun LivingLab, joka kehittää elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden palveluprosesseja. Yhteistyö toimijoiden kesken tiivistyy, palvelumuotoilu luo uutta vetovoimaa niin yksittäisille toimijoille kuin Savonlinnalle. Näin tavoitellaan myös oppilaitosten hakijamäärien kasvua.

Toimenpiteet

PAMU Savonlinna on paikallinen hanke ja pureutuu Savonlinnan rakennemuutostilanteeseen. Hanketyössä Xamkin Pienyrityskeskus keskittyy Palveluvaa'an kehittämiseen ja yritysvalmennuksien toteuttamiseen, SAMIedu koulutustuotteiden kehittämiseen ja Hankekehitys matkailun verkostomaisen toiminnan kehittämiseen. Palveluvaa'an kehittämisessä em. toteuttajat tekevät yhteistyötä. 

Hankekehityksen näkökulmasta matkailutoimialalla tarvitaan verkostomaisesti toimivaa yhteistyötä ja tämän päivän vaatimuksia vastaava digitaalinen palvelupolku. Lisäksi tarvitaan ristiinmyyntiä, sitoutumista hyvään laatuun ja palveluun, avoimen palautteen hyväksymistä ja siihen reagointia. Savonlinnan Hankekehityksen osatoteutuksessa

  • kehitetään matkailun palveluprosesseja (palvelumuotoilun keinoin asiakkaita osallistaen ja asiakkaan palvelukokemuksen kautta),
  • parannetaan matkailupalvelujen saavutettavuutta (fyysinen ja digitaalinen palvelupolku, myyntikanavat) ja
  • kehitetään palveluympäristöjä asiakaslähtöisesti.

Rahoitus

PAMU Savonlinna –hankkeen päätoteuttaja on Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ja osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 554.052€ /2 vuotta. ESR-rahoitusta on 75% budjetista, ja 25% muodostuu kunkin toteuttajan omarahoitusosuudesta omassa osatoteutuksessa. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n osatoteutuksen budjetti on 103.130€ /2 vuotta, josta ESR-osuus on 75% (77.347€) ja omarahoitus 25% (25.783€).

Lisätietoja: https://www.samiedu.fi/pamu-savonlinna/

Tulokset

Savonlinnan seudun yrittäjiä varten hanke on tuottanut monipuolisen sivuston, jolla yritykset voivat tutustua palvelumuotoiluun ja hyödyntää erilaisia ilmaisia työkaluja. Sivusto auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaa parantamalla asiakaskokemusta. Omaa osaamista ja palveluliiketoiminnan tasoa voi mitata sivuilta löytyvällä Palveluvaa'alla.

Tutustu PAMU Savonlinna -sivustoon:
Palvelumuotoilulla asiakaslähtöistä toimintakulttuuria Savonlinnan seudulle (samiedu.fi)

Matkailijoiden palvelukokemuksen parantamiseksi on myös laadittu erilaisia apumateriaaleja. Hankkeessa järjestettiin mm. TripAdvisor-koulutusta tarkoituksena tehdä aluetta näkyvämmäksi digitaalisissa alustoissa. Näkyvyyden lisäämiseksi matkailuyrityksiä kannustetaan lisäämään tietonsa alueen sähköiseen matkaoppaaseen Visit Savonlinnaan. Samalla yritykset pääsevät mukaan seudun matkailutoimijoiden verkostoon. Nyt matkaoppaan käyttöönottoon on laadittu helpot ohjeet ja verkostoitumisvinkit on koottu yhteen yhteistyömahdollisuuksien laajentamiseksi.

Alla olevista tiedostoista löydät mm. Savonlinnan päivitetyt matkailijaprofiilit ja uusia tapahtumaideoita. Lisäksi Visit Savonlinnan hyödyt ja käyttöönotto sekä matkailutoimijoiden verkostokuvaus löytyvät helposti ladattavista materiaaleista.

Savonlinnan matkailijaprofilit ja matkailijapolku
Pohja palveluideoiden työstämiseen
Ideat palvelujen ja tapahtumien kehittämiseen

Visit Savonlinna - liity mukaan
Tervetuloa verkostoitumaan
Matkailukentän kehittäjät

Susanna Peura
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Sini Laukkanen
projektipäällikkö
Ammattiopisto Samiedu

Projektiryhmä

Jonna Kokkonen
laatu- ja hankepäällikkö
Ammattiopisto Samiedu

Anne Gustafsson-Pesonen
johtaja
XAMK Pienyrityskeskus