Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

Palvelumuotoilun kautta yritysten tuotteet ja palvelut muotoutuvat asiakaslähtöisiksi ja toimiviksi, ja asiakaskokemukset paranevat. Yritysten tuottavuus ja kannattavuus paranevat, kun niiden kilpailuetu paranee.

Tarve ja tavoitteet

Tarve palvelumuotoilun kehittämiselle Savonlinnassa nousi esille hankeideoiden -workshopissa 13.3.2018, jonka järjesti Savonlinnan Hankekehitys Oy. Savonlinnassa eletään murrosvaiheessa, jossa haasteet koulutuksen ja palveluiden ylläpitämiseen nykytasolla vaativat suurta panostusta kehittämistyöhön ja toimijoiden yhteistyöhön. Tilaisuuteen osallistui yritysten, elinkeinoelämän järjestöjen, oppilaitosten ja kaupungin edustajia. Työpaja pohjautui kaupungin strategiaan ja rakennerahasto-ohjelman tavoitteeseen.

Työpajan innoittamana valmisteltiin palvelumuotoilua hyödyntävä hanke SAMIedun, XAMKin ja Hankekehityksen yhteistyönä. PAMU Savonlinna -hankkeessa palveluliiketoiminnan kehittämisen avulla pyritään luomaan entistä asiakaslähtöisempää toimintakulttuuria ravintola- ja catering-, matkailu- sekä käsi- ja taideteollisuusaloilla. Tuloksena Savonlinnaan syntyy palvelumuotoilun LivingLab, joka kehittää elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden palveluprosesseja. Yhteistyö toimijoiden kesken tiivistyy, palvelumuotoilu luo uutta vetovoimaa niin yksittäisille toimijoille kuin Savonlinnalle. Näin tavoitellaan myös oppilaitosten hakijamäärien kasvua.

Toimenpiteet

PaMu Savonlinna on paikallinen hanke ja pureutuu Savonlinnan rakennemuutostilanteeseen. Hanketyössä Xamkin Pienyrityskeskus keskittyy Palvelupuntarin kehittämiseen ja yritysvalmennuksien toteuttamiseen, SAMIedu koulutustuotteiden kehittämiseen ja Hankekehitys matkailun verkostomaisen toiminnan kehittämiseen. Palvelupuntarin kehittämisessä em. toteuttajat tekevät yhteistyötä. 

Hankekehityksen näkökulmasta matkailutoimialalla tarvitaan verkostomaisesti toimivaa yhteistyötä ja tämän päivän vaatimuksia vastaava digitaalinen palvelupolku. Lisäksi tarvitaan ristiinmyyntiä, sitoutumista hyvään laatuun ja palveluun, avoimen palautteen hyväksymistä ja siihen reagointia. Savonlinnan Hankekehityksen osatoteutuksessa

  • kehitetään matkailun palveluprosesseja (palvelumuotoilun keinoin asiakkaita osallistaen ja asiakkaan palvelukokemuksen kautta),
  • parannetaan matkailupalvelujen saavutettavuutta (fyysinen ja digitaalinen palvelupolku, myyntikanavat) ja
  • kehitetään palveluympäristöjä asiakaslähtöisesti.

Rahoitus

PAMU Savonlinna –hankkeen päätoteuttaja on Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ja osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 554.052€ /2 vuotta. ESR-rahoitusta on 75% budjetista, ja 25% muodostuu kunkin toteuttajan omarahoitusosuudesta omassa osatoteutuksessa. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n osatoteutuksen budjetti on 103.130€ /2 vuotta, josta ESR-osuus on 75% (77.347€) ja omarahoitus 25% (25.783€).

Lisätietoja: https://www.samiedu.fi/pamu-savonlinna/

Tulokset

Hankkeessa on tuotettu matkailutoimijoille materiaaleja palveluiden muotoiluun matkailijakokemuksen kehittämiseksi. Alla olevista tiedostoista löydät mm. Savonlinnan päivitetyt matkailijaprofiilit ja uusia tapahtumaideoita.

Savonlinnan matkailijaprofiilit ja matkailijapolku
Pohja palveluideoiden työstämiseen
Ideat palvelujen ja tapahtumien kehittämiseen

Ota yhteyttä

Susanna Peura
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Local Flavours

St. Petersburg – Saimaa Lakeland travel corridor

PAMU Savonlinna

Elisa Koivunen
projektipäällikkö

Projektiryhmä

Jonna Kokkonen
laatu- ja hankepäällikkö
Ammattiopisto SAMIedu
Anne Gustafsson-Pesonen
johtaja
XAMK Pienyrityskeskus