Suoraan sisältöön

Hyödyt

Muotoilu on tehokas ja innostava voimavara liiketoiminnan kehittämiseen. Moni yritys hyötyisi
muotoilusta, mutta ei välttämättä tiedä, mistä etsiä sitä tai tiedä, kuinka käyttää sitä tehokkaasti.
Muotoilun arvo on kuitenkin selvä: tanskalaisen tutkimuksen mukaan muotoilua hyödyntävät
yritykset kasvoivat 22 % enemmän kuin ne, jotka eivät investoineet muotoiluun.

Itä-Suomessa koulutetaan vuosittain lahjakkaita, luovia muotoilijoita. Useimmat jatkavat
itsenäisinä toimijoina ja yrittäjinä. Useiden on kuitenkin vaikea työllistyä Itä-Suomessa.
Miksi yritykset ja muotoilijat eivät siis löydä toisiaan? Vastaus voi olla niinkin yksinkertainen,
etteivät he tiedä toisistaan.

Muotoilusta kasvuvoimaa -hankkeessa rakennetaan silta Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-
Savon yritysten ja muotoilijoiden välille uudenlaisen FOB!-kehittämispalvelun avulla, joka yhdistää
muotoilijat muotoilua kaipaaviin yrityksiin.

Yhteiskunnallinen hyöty

Yritysten kilpailukyvyn kasvu luo pohjan verotulojen kasvulle. Suurin osa muotoilijoista on myös yrittäjiä.

Tavoitteet

Hankkeen päämäärä auttaa itäsuomalaisia yrityksiä vahvistamaan kilpailuasemaansa muotoilun avulla yrityksen koosta, toimialasta ja sijainnista riippumatta sekä vahvistaa itäsuomalaisten
muotoilijoiden kaupallista tai pedagogista osaamista niin, että he työllistyvät omalla alueellaan.
Hankkeessa luotavan ja testattavan digitaalisen oppimisympäristön kautta valmennuksiin ja
kansainvälisiin luentoihin on helppo osallistua.

Toimenpiteet

Asiakasyritykset saavat yrityksen muotoilutarpeita palvelevan muotoilijoiden tiimin
tekemän suunnittelutyön. Työ voi olla palvelumuotoilua, tuotemuotoilua, prosessimuotoilua,
tilasuunnittelua, teollista muotoilua, visuaalisen viestinnän suunnittelua tai liiketoiminnan
muotoilua. Yritykset voivat osallistua kansainväliseen Design Management -koulutukseen ja
mahdollisuuden lähteä opintomatkalle yhdessä sovittavaan kohdemaahan. Käytännön toimenpiteet lähtevät alkukartoituksesta, ja jokaisen yrityksen kanssa sovitaan oma muotoiluprojekti. Savonlinnasta hankkeeseen on alustavasti ilmoittautunut neljä yritystä.

Hankkeessa muotoilijat saavat 6 kk kestävän maksuttoman liiketoimintavalmennuksen, joka
valmentaa heitä viestimään itsestään tehokkaasti ja työllistymään lahjakkuutensa kautta sekä
tekemään omasta osaamisestaan houkuttelevaa liiketoimintaa. Valmennuksen sisältöön kuuluu asiakastyön tekeminen muotoilijatiimissä jossakin asiakasyrityksessä. Lisäksi muotoilijat voivat osallistua kansainväliseen Design Management -koulutukseen.
Muotoilijoiden työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi hanke tarjoaa muotoilijoille myös
pedagogisen valmennuksen, joka antaa mahdollisuudet opetustyön suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

Rahoitus

Muotoilusta kasvuvoimaa -hanke toteutetaan kolmen Itä-Suomen maakunnan – Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon – alueella. Päätoteuttaja on Design Union Kuopio, Kuopion Rouvasväenyhdistys.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 537 169 € /2 vuotta. Kuopion Rouvasväenyhdistyksen omarahoitus ja yrityksien rahoitus on yhteensä 74 807 €, kuntien osuus yhteensä 60 000 € ja ELY-keskuksen 402 362 € (75 %). – Savonlinnan osuus on yhteensä 6 000 € / 2 vuotta.

Lisätietoja: www.designunion.fi

Tuulis Vartiainen
hankepäällikkö
Kuopion Muotoiluakatemia

Merja Tapio
hankekoordinaattori, yritys- ja muotoilijayhteistyö
Kuopion Muotoiluakatemia