Hyödyt yrityksille

  • Verkostoituminen
  • Tuore tutkimustieto tuotteiden ja palvelujen kysynnästä tuotekehityksen tueksi
  • Mökkilaiturilla-sovelluksen kautta saadun tiedon hyödyntäminen markkinoinnissa
  • Näkyvyyden lisääminen ja liiketoiminnan kasvattaminen
  • Verkostopilottiin osallistuville näkyvyyspaketti Laiturilla-viestintäkanavissa
  • Mahdollisuus esitellä yritystä alueen kesätapahtumissa
  • Kohdennettu ja palvelutarpeiltaan kasvava vapaa-ajanasumisen asiakaskunta
  • Oma kontaktihenkilö Savonlinnassa

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda vapaa-ajan eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistyömalli ja kehittämisalusta monipaikkaisen asumisen ja erityisesti vapaa-ajanasumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanke edistää digitaalisuuden käyttöä yhteistoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen myötä vapaa-ajan asumisen palveluita tarjoavia yrityksiä osallistetaan vapaa-ajan asumisen TKI-toimintaan vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavien yritysten verkostopilottien avulla Mikkelin seudulla ja Savonlinnassa.

Hanke vahvistaa alueen vapaa-ajan asumisen brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana sekä edistää kestävää mökkeilyä alueella.

Hanke tuottaa ja käyttää uutta tietoa ja tutkimusta kehittämistoimien tukena.

Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on perustaa Savonlinnan seudulle vapaa-ajan asumisen pysyvä yhteistyöelin, joka tiivistää yhteistyötä kaupungin ja eri sidosryhmien välillä, kehittää vapaa-ajanasumista ja puhuu sen puolesta.

Hankkeessa toteutetaan yritysten verkostopilotti. Se sitouttaa maakunnan yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan, auttaa niitä verkostoitumaan ja kehittää vapaa-ajanasukkaille suunnattuja palveluita. Verkostopilottiin osallistuville yrityksille tarjotaan näkyvyyspakettia brändin alla.

Laiturilla-brändiä vahvistetaan eri kanavien kautta. Visit Savonlinna -sivuston alla toimivaa vapaa-ajanasukkaiden sivua kehitetään vuorovaikutteisempaan suuntaan ja sisältöä kehitetään kattavammaksi.

Tavoitteiden saavuttamista tukevat hankkeen päätoteuttaja Miksei Oy:n toimenpiteet ja osatoteuttaja Ruralia-instituutin tekemä tutkimus- ja kehittämistyö, jossa hyödynnetään muun muassa Mökkilaiturilla-mobiilisovellusta ja kansainvälisiä verkostoja.

Rahoitus

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 657 106 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta (67 %), Savonlinnan kaupunki / Hankekehitys Oy ja Mikkelin seutuvaliokunta. Savonlinnan Hankekehitys Oy rahoittaa hankkeen yhteisiä toimenpiteitä n.12 000 eurolla ja oman osatoteutuksen toimenpiteitä n. 48 000 eurolla.

Hankekumppaneiden sivut:

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

https://mikseimikkeli.fi/hankkeet/etela-savo-monipaikkaisen-asumisen-edellakavijaksi-2019-2021/

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/tutkimus (linkki hankkeeseen lisätään myöhemmin)

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen sivusto: https://laiturilla.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/laiturilla/

Youtube: https://bit.ly/2ssRK3w

Ota yhteyttä

Panu Litmanen
projektikoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke

Tuula Pihkala
Projektipäällikkö
Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli