Suoraan sisältöön

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda vapaa-ajan eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistyömalli ja kehittämisalusta monipaikkaisen asumisen ja erityisesti vapaa-ajanasumisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hanke edistää digitaalisuuden käyttöä yhteistoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen myötä vapaa-ajan asumisen palveluita tarjoavia yrityksiä osallistetaan vapaa-ajan asumisen TKI-toimintaan vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavien yritysten verkostopilottien avulla Mikkelin seudulla ja Savonlinnassa.

Hanke vahvistaa alueen vapaa-ajan asumisen brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana sekä edistää kestävää mökkeilyä alueella.

Hankkeella reagoidaan koronapandemian vahvistamaan työn tekemisen muutokseen ja hyödynnetään siitä avautuvia mahdollisuuksia Savonlinnassa. Tavoitteena on mahdollistaa jouheva monipaikkainen työnteko Savonlinnan alueella. Hanke edistää etätyömahdollisuuksia ja tietoisuutta siitä, että etätyötilojen tarjoaminen voi lisätä paikkariippumattoman työn tekemistä hankealueella.

Hanke tuottaa ja käyttää uutta tietoa ja tutkimusta kehittämistoimien tukena.

Hyödyt yrityksille

  • Verkostoituminen
  • Tuore tutkimustieto tuotteiden ja palvelujen kysynnästä tuotekehityksen tueksi
  • Näkyvyyden lisääminen ja liiketoiminnan kasvattaminen
  • Verkostopilottiin osallistuville näkyvyyspaketti Laiturilla-viestintäkanavissa
  • Mahdollisuus esitellä yritystä alueen kesätapahtumissa
  • Kohdennettu ja palvelutarpeiltaan kasvava vapaa-ajanasumisen asiakaskunta
  • Oma kontaktihenkilö Savonlinnassa

Toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on perustaa Savonlinnan seudulle vapaa-ajan asumisen pysyvä yhteistyöelin, joka tiivistää yhteistyötä kaupungin ja eri sidosryhmien välillä, kehittää vapaa-ajanasumista ja puhuu sen puolesta.

Hankkeessa toteutetaan yritysten verkostopilotti (5-10 yritystä/pilotti). Se sitouttaa maakunnan yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan, auttaa niitä verkostoitumaan ja kehittää vapaa-ajanasukkaille suunnattuja palveluita. Verkostopilottiin osallistuville yrityksille tarjotaan näkyvyyspakettia brändin alla.

Laiturilla-brändiä vahvistetaan eri kanavien kautta. Visit Savonlinna -sivuston alla toimivaa vapaa-ajanasukkaiden sivua kehitetään vuorovaikutteisempaan suuntaan ja sisältöä kehitetään kattavammaksi.

Monipaikkaista työntekoa helpotetaan Savonlinnan seudulla palvelukartoituksen, palvelumuotoilun ja laajan vapaa-ajanasukkaille suunnatun kyselyn avulla.

Tavoitteiden saavuttamista tukevat hankkeen päätoteuttaja Miksei Oy:n toimenpiteet ja osatoteuttaja Ruralia-instituutin tekemä tutkimus- ja kehittämistyö.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 249 002 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (74,79%), Savonlinnan kaupunki / Hankekehitys Oy ja Mikkelin seutuvaliokunta. Savonlinnan kaupungin omarahoitusosuus on n. 87 000 euroa. Hankkeen yhteisiä toimenpiteitä rahoitetaan 16 000 eurolla. Hankkeen toteuttajakuntia ovat Savonlinna, Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

Hankekumppaneiden sivut:

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

https://mikseimikkeli.fi/hankkeet/etela-savo-monipaikkaisen-asumisen-edellakavijaksi-2019-2021/

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/south-savo-a-forerunner-in-multiple-dwelling-20192021

Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen sivusto: https://laiturilla.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/laiturilla/

Youtube: https://bit.ly/2ssRK3w

Artikkelikuva: Savonlinnan kaupunki.

Ota yhteyttä

Veera Riikonen
asiantuntija
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Tuula Pihkala
Projektipäällikkö
Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli