Hyödyt yrityksille

  • Mahdollisuus tavoittaa vapaa-ajanasukkaita ja saada heidät asiakkaiksi
  • Tutkittua tietoa tuotteiden ja palvelujen kysynnästä tuotekehityksen tuoksi
  • Tehdä erilaisia palveluja näkyvämmiksi vapaa-ajanasukkaille
  • Mahdollisuus esitellä yritystä alueen kesätapahtumissa
  • Yritys mukana Laiturilla-lehden palveluhakemistossa 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Tavoitteena on myös edistää vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä luoda pysyvä toimintamalli vapaa-ajanasukkaiden palvelemiseksi ja viihtymiseksi. Hanke pyrkii myös edistämään vähähiilisyyttä ja siten vahvistamaan vapaa-ajan asumisen ekologista kestävyyttä.

Toimenpiteet

Vapaa-ajanasukkaille tarjottavia palveluita esitellään Laiturilla-brändin alla. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan kokoamalla tietoa palveluista Laiturilla-lehteen, Laiturilla-nettisivuille ja Visit Savonlinna sivun alle. Viestintää toteutetaan myös Facebookin, blogin ja Youtube-kanavan kautta. Viestinnässä markkinoidaan myös hankeyritysten palveluita sekä vähähiilisyyteen liittyviä toimintatapoja vapaa-ajan asumisessa.

Rahoitus

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 626 586 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta (60 %), Savonlinnan kaupunki / Hankekehitys ja Mikkelin seutuvaliokunta. Savonlinnan Hankekehitys Oy rahoittaa hankkeen yhteisiä toimenpiteitä n. 40 000 euroa ja oman osatoteutuksen toimenpiteitä n. 20 000 euroa.

Lisätietoja: https://www.mikseimikkeli.fi/hankkeet-komponentti/etela-savo-kestavan-vapaa-ajan-asumisen-ykkosalueeksi-20172019 ja https://laiturilla.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/laiturilla/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC42_X_3C_T1U0KrFjdpDVcA

Ota yhteyttä

Anni Virsunen
matkailukoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajanasumisen ykkösalueeksi -hanke

Tuula Pihkala
Projektipäällikkö
Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli