Hyödyt yrityksille

  • Mahdollisuus tavoittaa vapaa-ajanasukkaita ja saada heidät asiakkaiksi
  • Tutkittua tietoa tuotteiden ja palvelujen kysynnästä tuotekehityksen tuoksi
  • Tehdä erilaisia palveluja näkyvämmiksi vapaa-ajanasukkaille
  • Mahdollisuus esitellä yritystä alueen kesätapahtumissa
  • Yritys mukana Laiturilla-lehden palveluhakemistossa 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Tavoitteena on myös edistää vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä luoda pysyvä toimintamalli vapaa-ajanasukkaiden palvelemiseksi ja viihtymiseksi. Hanke pyrkii myös edistämään vähähiilisyyttä ja siten vahvistamaan vapaa-ajan asumisen ekologista kestävyyttä.

Toimenpiteet

Vapaa-ajanasukkaille tarjottavia palveluita esitellään Laiturilla-brändin alla. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan kokoamalla tietoa palveluista Laiturilla-lehteen, Laiturilla-nettisivuille ja Visit Savonlinna sivun alle. Viestintää toteutetaan myös Facebookin, blogin ja Youtube-kanavan kautta. Viestinnässä markkinoidaan myös hankeyritysten palveluita sekä vähähiilisyyteen liittyviä toimintatapoja vapaa-ajan asumisessa.

Rahoitus

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 626 586 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta (60 %), Savonlinnan kaupunki / Hankekehitys ja Mikkelin seutuvaliokunta. Savonlinnan Hankekehitys Oy rahoittaa hankkeen yhteisiä toimenpiteitä n. 40 000 euroa ja oman osatoteutuksen toimenpiteitä n. 20 000 euroa.

Tulokset

Tulokset tulossa hankkeen loppuraportin valmistuttua.

 

Hankekumppaneiden sivut:

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy https://mikseimikkeli.fi/hankkeet/etela-savo-kestavan-vapaa-ajan-asumisen-ykkosalueeksi-2017-2019-2/

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/etela-savo-kestavan-vapaa-ajan-asumisen-ykkosalueeksi ja

Hankkeen nettisivut: https://laiturilla.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/laiturilla/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC42_X_3C_T1U0KrFjdpDVcA

Ota yhteyttä

Anni Virsunen
matkailukoordinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy

PAMU Savonlinna -hanke

Tuula Pihkala
Projektipäällikkö
Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli