Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

 • Henkilöstön digitaitojen kartoitus
 • Tarvelähtöinen digikoulutus
 • Liiketoiminnan kasvattaminen nykyaikaisten työkalujen avulla

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on päivittää alueen yritysten henkilöstön digiosaamista ja kannustaa yrityksiä ottamaan käyttöön tehokkaampia menetelmiä ja uusia digitaalisia työkaluja. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa yhteensä 300 yritystä ja kouluttaa 150 henkeä vuosien 2019-2020 aikana. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa alueen yritysneuvojien digiosaaminen ja järjestää heille yhteistä koulutusta. Yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa perustetaan maakunnallinen verkosto.

Toimenpiteet

Digiportaat -hankkeessa toteutetaan digiosaamiskartoituksia ja digikoulutusta eteläsavolaisille pk-yrityksille. Digiosaamiskartoituksen avulla selvitetään yritysten digitaalisten taitojen nykytilanne ja tavoitetaso. Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan yritysten henkilöstön osaamisvajeet ja koulutusten sisältöjä voidaan kohdentaa yrityksistä nousseiden tarpeiden mukaan. Pienemmille yritysryhmille järjestetään digimarkkinoinnin ja videoiden hyödyntämisen ja tietojohtamisen valmennuspolut. Mestarikursseja järjestetään yrityksille, jotka ovat edistyneitä digitaalisessa liiketoiminnassa.

Rahoitus

Digiportaat on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy, Pro-Agria Etelä-Savo ry ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 318 998 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (75 %) ja hankkeen toteuttajat.

Tulokset

Digiportaat-hankkeeseen on osallistunut kolmen vuoden aikana yrityksiä ympäri Etelä-Savoa. Kaiken kaikkiaan osallistuneita on 413 henkilöä. Digitaitotasoa kartoittavia, yrityksen itsearviointiin perustuvia, osaamiskartoituksia tehtiin 278. Hankkeen aikana yrityksiä on pystytty ohjaamaan eteenpäin digitalisoinnissa. Yritysten kehitystä tukevia digisparrauksia pidettiin noin 60 yrityksen kanssa ja digiosaajaverkosto on saatu myös vakiinnutettua.

Hanke järjesti aikanaan yhteensä 209 koulutusta, eli noin kolme koulutusta viikossa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 134 yritystä. Mestarikurssin koulutuksia järjestettiin 10 ja yritysneuvojien koulutuksia 16. Hankkeeseen osallistui 132 yritysneuvojaa. Kaikille vapaita ja maksuttomia digi-infoja pidettiin 27 kappaletta.

Hanke on ollut mukana järjestämässä tapahtumia, kuten SYKE vuosina 2019–2020 ja Nordic Business Forum Live Stream 2019. Vuonna 2021 järjestettiin yhteisvoimin Savonlinnan elinkeinopalveluiden ja Uusyrityskeskuksen kanssa ”Rethink – Innostu uudistamaan yrittäjyys” -seminaari.

Tämän lisäksi Digiportaat tuotti yhdeksän yrityksen kanssa hiljaisen tiedon -videoita yritysten omaan käyttöön. Välillä sanat eivät riitä kuvaamaan tarpeeksi selkeästi parhainta tapaa toimia, jolloin hiljaisen tiedon -videoilla tämä voidaan ikuistaa. Videoiden avulla yrittäjät voivat siirtää alansa sisäistä tietoutta esimerkiksi alaisilleen.

Digiportaiden nettisivuilla, www.digiportaat.fi, vieraili koko hankkeen aikana kaiken kaikkiaan 19 515 kävijää ja sivustoa katseltiin 68 718 kertaa. Digiportaiden tiimi on tuottanut digitalisaation mahdollisuuksista yrityksille paljon materiaalia, johon voit tutustua vapaasti näillä verkkosivuilla.

 

 • Digiaskelmia blogi: https://digiportaat.fi/blogi/
 • Pk-yrityksen digiopas – käytännön vinkkejä digikanavien ja -työkalujen hyödyntämiseen: https://digiportaat.fi/pk-yrityksen-digiopas/
 • Mobiilivideo-opas: https://digiportaat.fi/mobiilikuvaus-opas/
 • Videoiden hyödyntämisopas on jaettu yrittäjien käyttöön niin painettuna versiona kuin verkkosivuilla. Aiheesta on tehty myös opinnäytetöitä.
 • Digityökalupakki – hyviä digityökaluja liiketoiminnan tarpeisiin: https://digiportaat.fi/digityokalupakki/
 • Digipuntari-julkaisut – Tuloksia digikartoituksista ja Digiportaiden toiminnasta vuosilta 2019–2021: https://digiportaat.fi/digipuntari/
 • Digiportaat on koonnut digiosaajaverkoston yritysten avuksi. Digiosaajaverkostoon kuuluu eteläsavolaisia digiosaajia, joilta voit ostaa palveluita yrityksen tarpeisiin. Digiosaajaverkosto: https://digiportaat.fi/digiosaajaverkosto/
 • Kosonen M. 2021. Digiportaat – isokin voi olla ketterä. Next-verkkolehti 17.5.2021. https://next.xamk.fi/nakokulma/digiportaat-isokin-voi-olla-kettera/
 • Vinkkivideot – vinkkejä eri digityökalujen käyttöön:
 • https://digiportaat.fi/videovinkit/
 • Euroopan komission sivuille maininta hankkeesta onnistumistarinana:
 • https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=3978 julkaistu 11.2.2021

 

Näiden toimenpiteiden myötä Digiportaat sai lisättyä tietoisuutta ja vahvistettua liiketoiminnalle tärkeitä digitaitoja yrityskentässä. Hanke on saanut myös hyvää palautetta käytännön läheisistä koulutuksista, joita on järjestetty ketterästi yritysten tarpeita vastaten. Jatkohanke jatkaakin digiportaiden rakentamista lokakuussa 2021 ja tarjolla on taas kattava skaala uusia koulutuksia.

Lisätietoja: www.digiportaat.fi

Ota yhteyttä

Kati Kärki
digiyritysneuvoja
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat -hanke

Elina Silvennoinen
palvelupäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat -hanke
Yleishallinto

Niina Härkönen
projektiassistentti
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat -hanke