Suoraan sisältöön

Hyödyt yrityksille

  • Henkilöstön digitaitojen kartoitus
  • Tarvelähtöinen digikoulutus
  • Liiketoiminnan kasvattaminen nykyaikaisten työkalujen avulla

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on päivittää alueen yritysten henkilöstön digiosaamista ja kannustaa yrityksiä ottamaan käyttöön tehokkaampia menetelmiä ja uusia digitaalisia työkaluja. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa yhteensä 300 yritystä ja kouluttaa 150 henkeä vuosien 2019-2020 aikana. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa alueen yritysneuvojien digiosaaminen ja järjestää heille yhteistä koulutusta. Yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa perustetaan maakunnallinen verkosto.

Toimenpiteet

Digiportaat -hankkeessa toteutetaan digiosaamiskartoituksia ja digikoulutusta eteläsavolaisille pk-yrityksille. Digiosaamiskartoituksen avulla selvitetään yritysten digitaalisten taitojen nykytilanne ja tavoitetaso. Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan yritysten henkilöstön osaamisvajeet ja koulutusten sisältöjä voidaan kohdentaa yrityksistä nousseiden tarpeiden mukaan. Pienemmille yritysryhmille järjestetään digimarkkinoinnin ja videoiden hyödyntämisen ja tietojohtamisen valmennuspolut. Mestarikursseja järjestetään yrityksille, jotka ovat edistyneitä digitaalisessa liiketoiminnassa.

Rahoitus

Digiportaat on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy, Pro-Agria Etelä-Savo ry ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 318 998 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (75 %) ja hankkeen toteuttajat.

Tulokset

Digiportaiden tiimi on tuottanut digitalisaation mahdollisuuksista yrityksille paljon materiaalia, johon voit tutustua vapaasti Digiportaiden verkkosivuilla.

 

Digiportaat on koonnut digiosaajaverkoston yritysten avuksi. Digiosaajaverkostoon kuuluu eteläsavolaisia digiosaajia, joilta voit ostaa palveluita yrityksen tarpeisiin. Digiosaajaverkosto: https://digiportaat.fi/digiosaajaverkosto/

Lisätietoja: www.digiportaat.fi

Ota yhteyttä

Kati Kärki
digiyritysneuvoja
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat -hanke

Elina Silvennoinen
palvelupäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat -hanke
Yleishallinto

Niina Härkönen
projektiassistentti
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Digiportaat -hanke