Suoraan sisältöön

PK-yritysten muutoskyvykkyys

Tavoitteena on selvittää tilannekuva viime aikaisten kriisien (korona, Venäjän kaupan tyrehtyminen, energian hinnan nousu jne.) vaikutuksista Etelä-Savon pk-yrityksille. Muutostilanteessa oleville yrityksille järjestetään tarpeiden mukaista muutoskyvykkyyskoulutusta ja -valmennusta sekä tukea liiketoiminnan uudelleen suuntamisessa ja kansainvälistymisessä.

Local Flavours Interreg Europe

Local Flavours Interreg Europe -hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön arvostusta ja edistää kulttuuriperintöön pohjautuvaa matkailua. Näin matkailijavirrat jakautuvat tasaisemmin myös pienille ja syrjäisille paikkakunnille.

Rural Growth Interreg Europe

Hyödyt toimialalla: PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen maaseutualueilla ponnahduslautana matkailutalous, kestävä kehitys ja vihreät innovaatiot.