Suoraan sisältöön

SEUTUKAUPUNKIrekry 2022-2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kansainvälisten rekrytointien osaamista niin, että yritysten valmiudet rekrytoida ja vastaanottaa kansainvälistä työvoimaa vahvistuvat.