Suoraan sisältöön

Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta – VAU

VAU-hankkeen tavoitteena on lisätä Savonlinnan alueen yrittäjien viestintä- ja markkinointiosaamista. Hanke järjestää mm. aiheeseen liittyviä koulutuksia sekä yritysvalmennuksen, jossa pääpaino on kohderyhmätyössä. Kun viestintä tavoittaa oikeat kohdeasiakkaat, pienilläkin resursseilla on mahdollista tehdä tehokasta markkinointia.

PAMU Savonlinna

Palvelumuotoilun kautta yritysten tuotteet ja palvelut muotoutuvat asiakaslähtöisiksi ja toimiviksi, ja asiakaskokemukset paranevat. Yritysten tuottavuus ja kannattavuus paranevat, kun niiden kilpailuetu paranee.