Suoraan sisältöön

SEUTUKAUPUNKIrekry 2022-2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten kansainvälisten rekrytointien osaamista niin, että yritysten valmiudet rekrytoida ja vastaanottaa kansainvälistä työvoimaa vahvistuvat.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi

Tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.