Suoraan sisältöön

Kategoria: Ajankohtaista

Saimaan kulttuuriperintötyöpaja – KUTSU

Keskiviikko 18.11.2020 klo 10–15

Tarkempi ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille. Voit välittää kutsua eteenpäin asiasta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu työpajaan 16.11.2020 mennessä: https://forms.gle/96enu3ER5izp3cY86
Työpaja järjestetään Teams-kokouksena.

Miksi Saimaan kulttuuriperintöä kehittämään?

Uskomme, että kulttuuriperinnöllä on suuri merkitys Saimaan alueen tulevaisuudelle. Sen avulla ymmärrämme, mistä tulemme, ja pystymme hahmottamaan, minne olemme matkalla. Kulttuuriperintöä ylläpitämällä ja siitä viestimällä voimme kertoa, keitä olemme, ja kutsua vierailijoita nauttimaan kotiseudustamme. Kokemus alueen rikkaasta kulttuuriperinnöstä on Saimaan matkailun olennainen osa.

Siksi Savonlinnan Hankekehitys on mukana Interreg Europe -hankkeessa Local Flavours (https://www.interregeurope.eu/localflavours/). Hankkeessa haemme yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa ratkaisuja ja menetelmiä kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja hyödyntämiseksi siten, että voimme tarjota matkailijalle mieleenpainuvia elämyksiä. Tämä edellyttää myös paikallisten asukkaiden omaa arvostusta ja sen lisäämistä suhteessa kulttuuriperintöön. Moni kulttuuriperinnön alalla toimiva ei pysty hyödyntämään täysimääräisesti kohdettaan esimerkiksi matkailussa tai kulttuuriperintötyössä tiedon ja verkostojen puutteen vuoksi. Paikallisia kulttuuriperinnön (erityis-)piirteitä katoaa tiedonkulun katketessa tuleville sukupolville, ja kaikkia eläviä tai menneitä kulttuuriperintöteemoja ei välttämättä edes tunnisteta.

Työpajan kautta saamme näkemyksiä, jotka kiteytämme Local Flavours -hankkeessa toimintaohjelmaksi ja suosituksiksi, joita toteuttamalla esteitä voidaan poistaa, mahdollisuuksia hyödyntää paremmin ja löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia erityisesti kulttuuriperinnön ja matkailun toimijoiden välillä.

Kysymyksiä:

 • Tunnistammeko kulttuuriperinnön, jota tulee vaalia ja josta voimme kertoa?
 • Olemmeko pohtineet kohderyhmiä, joille kulttuuriperinnöstä kerrotaan?
 • Mitä hyviä käytäntöjä voitaisiin ottaa käyttöön?
 • Olemmeko osanneet ylläpitää ja hyödyntää elävää ja aineetonta kulttuuriperintöä?
 • Miten saatetaan matkailutoimijat ja kulttuuriala hyvään yhteistyöhön?

Työpaja toteutetaan ryhmätyönä kahdessa vaiheessa, joista tämä etätyöpaja on ensimmäinen. Toinen työpaja järjestetään vuonna 2021. On toivottavaa, että pystyisitte osallistumaan kumpaankin työpajaan.

Työskentely on fasilitoitua ryhmätyötä, jossa tunnistetaan ongelmia ja arvioidaan ratkaisuja ja toimenpide-ehdotuksia – peilaten tunnistettuja haasteita ja mahdollisuuksia konkreettisiin kohteisiin.

Haluatko olla mukana luomassa näkyvyyttä Saimaan kulttuuriperinnölle ja visioimassa tulevaisuutta, johon kuluu Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi, Saiman Geopark, UNESCO-maailmanperintökohteen hakuprosessi ja Lake Saimaa Purest Finland -matkailubrändin kehittäminen sisällöllisesti rikkaaksi Suomen kiinnostavimmaksi matkailubrändiksi? Odotamme sinulta sitoutumista prosessiin niin, että tuot osaamisesi ja ideasi osaksi prosessia. Muotoilemme ideat konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksi, joilla luodaan uudenlaista tulevaisuuskuvaa Saimaan alueelle.

Mitä odotamme osallistujilta?

 • Kiinnostusta ja intohimoa kulttuuriperinnön esillä pitämiseen
 • Sitoutumista osallistumaan kahteen työpajaan
 • Valmiutta jakaa omat pohdinnat ja visiot

Tarjoamme mahdollisuuden

 • Olla muovaamassa Saimaan suurten makroprojektien toteutusta
 • Verkostoitua toisten kulttuuriperintö- ja matkailualojen toimijoiden kanssa
 • Hyödyntää yhdessä kehitettyjä ideoita paikallisissa kehittämishankkeissa
 • Hyödyntää Interreg Europe -ohjelmassa tunnistettuja hyviä käytänteitä omaan kehittämistyöhön

 

Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin

Susanna Peura

Projektipäällikkö

Savonlinnan elinkeinopalvelut
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

puh. 040 152 5111

susanna.peura@savonlinna.fi
www.elinkeinopalvelut.fi

Artikkelikuva: Savonlinnan kaupunki.